Tiedote, 

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen lukioseminaarissa:

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen järjestäminen pidettävä kuntien käsissä

(Kuntaliitto tiedottaa 3.4.2014) Kunnilla tulee jatkossakin olla mahdollisuus lukio- ja ammatillisen koulutuksen järjestämiseen sekä koulutuksen rakenteelliseen kehittämiseen, totesi Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen lukioseminaarissa keskiviikkona Kuntatalolla Helsingissä.


Toisen asteen koulutuksen rahoitusjärjestelmää ja järjestäjäverkkoa ollaan hallituksen rakennepoliittisen ohjelman päätöksen mukaan uudistamassa. Haatainen korosti puheenvuorossaan, että tarvittavat lukiokoulutuksen järjestämiseen liittyvät rakenneuudistukset on tehtävä alueiden nuorten koulutustarpeista lähtien.

– Lukiokoulutuksen saatavuus ja saavutettavuus on turvattava erilaisista taustoista tuleville nuorille. Maahanmuuttajanuorilla on oltava samat mahdollisuudet saada lukiotason sivistys kuin muilla nuorilla, painotti Haatainen.

– Lukiokoulutuksen järjestäjillä on lain mukaan mahdollisuus järjestää maahanmuuttajien ja vieraskielisten nuorten ja aikuisten lukiokoulutukseen valmistavaa koulutusta. Lukiolain muutos tuli voimaan helmikuun alussa ja koulutusta voidaan antaa 1.8.2014 lähtien. Lukiokoulutuksen rahoitusjärjestelmäuudistuksessa tulee turvata kuntien resurssit ja mahdollisuudet järjestää lukiokoulutukseen valmistavaa koulutusta.

 

Haatainen korosti, että myöskään nuoren kotipaikkakunta ei saa olla koulutusta rajaava tekijä. Pitkät välimatkat eivät saa olla este harvaan asuttujen alueiden nuorten koulutukseen pääsyyn.

 

– Kuntaliitto on edellyttänyt, että lukiokoulutuksen rahoitusjärjestelmän ja järjestäjäverkon uudistamistyössä huolehditaan siitä, että haja-asutusalueilla ja pitkien etäisyyksien kunnissa turvataan resurssit lukiokoulutuksen antamiseen uudistuvan tuntijaon mukaisesti, muistutti Haatainen.

Perusopetuksen jälkeinen koulutus taattava

Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen tulee olla jokaisen nuoren ulottuvilla, painotti Haatainen.

 

Nuoren on voitava halutessaan opiskella ensisijaisesti kotoa käsin, valvotussa majoituksessa asuen tai hyödyntämällä näitä vaihtoehtoja rinnakkain. Opintojen suorittamisen keinoja voivat olla joko lähi-, verkko- tai monimuoto-opetus.

 

– Lukion on turvattava yhdenvertaiset oppimismahdollisuudet kaikille lukion opiskelijoille. Myös erilaisille oppijoille, esimerkiksi erilaisista oppimisvaikeuksista kärsiville, näkö- ja kuulovammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville tulee taata mahdollisuudet lukiokoulutukseen.

Tieto- ja viestintätekniikka täyteen käyttöön

Tasokas, uudistuvan tuntijaon mukainen lukiokoulutus voidaan taataa tasa-arvoisesti koko maassa mikäli tieto- ja viestintätekniikkaa hyödynnettäisiin entistä paremmin, arvioi Tuula Haatainen.

 

– Tieto- ja viestintäteknologisten ratkaisujen kehittämiseen tulee panostaa, jotta turvataan ja taataan lukiokoulutuksen saatavuus koko maassa ja erilaisille nuorille.

 

– Suurten kaupunki- ja taajamalukioiden ohella myös pienemmät lukiot ja lukiotoimipisteet voivat verkostoyhteistyöllä taata monipuolisen opintotarjonnan. Erityisesti lukioiden keskinäinen verkottuminen takaa laajan kurssitarjonnan mahdollistamisen koko maassa, sanoi Haatainen.

 

Laadukkaan lukiokoulutuksen saatavuuden turvaaminen edellyttää lukiokoulutuksen järjestäjien, lukioiden ja niiden toimipisteiden keskinäistä verkostoyhteistyötä sekä yhteistyötä muiden koulutusasteiden, kolmannen sektorin ja työelämän kanssa.

 

– Opiskelijoille ei tarvitse tarjota kaikkea koulutusta omassa lukiossa. Etä- ja monimuoto-opetusta hyväksikäyttäen sekä videotallenteiden avulla voidaan yhdestä lukiosta antaa opetusta useamman lukion ja lukiotoimipisteen opiskelijoille.

 
Lisätietoja:
Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja, p. 040 334 5813

Tagit