Tiedote, 

Lukiokoulutusta vahvistettava kuntien yhteistyönä

(Kuntaliitto tiedottaa 6.2.2014) Kuntaliitto kiirehtii lukiokoulutuksen uudistamista ja kehittämistä. Liitto korostaa lukioiden verkostoyhteistyötä lausunnossaan lukiokoulutuksen tavoitteista ja tuntijaosta. Tulevaisuuden haasteisiin vastaisi parhaiten yhteiskunnallisia ja luonnontieteellisiä opintoja painottava tuntijako.

​– Korkeakouluopiskelun ja osaamisen pohja luodaan lukioissa. Lukiokoulutuksen saatavuus ja laadukkuus ovat nyt hyvällä tasolla. Opiskelijat ovat saaneet hyvät mahdollisuudet menestymiseen jokaisessa lukiossa riippumatta siitä, onko kyseessä opiskelu haja-asutus-, maaseutu-, taajama- tai suuressa kaupunkilukiossa. Kunnat ovat onnistuneet hienosti koulutuksen tarjonnassa, ja tätä linjaa pitää jatkaa ja kehittää, sanoo Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen.  

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä on valmistellut esityksen lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja lukion tuntijaosta. Kuntaliitto on pääosin tyytyväinen työryhmän esitykseen. Kuntaliitto kannattaa tuntijakoehdotuksissa lukio-opintojen ryhmittelyä suurempiin kokonaisuuksiin, asioiden syvällisen ymmärtämisen ja työelämätaitojen kehittämistä sekä valinnaisuuden lisäämistä entistä joustavampien opintopolkujen rakentamiseksi jatko-opintomahdollisuuksien tueksi.

– Laadukkaan lukiokoulutuksen saatavuuden turvaaminen edellyttää edelleen lukiokoulutuksen järjestäjien, lukioiden ja niiden toimipisteiden verkostoyhteistyötä sekä yhteistyötä muiden koulutusasteiden, kolmannen sektorin ja työelämän kanssa. Tieto- ja viestintäteknologisten ratkaisujen kehittämiseen tulisi panostaa, jotta lukiokoulutus voidaan taata tasokkaasti ja tasa-arvoisesti koko maassa. Tekniikan avulla myös pienet lukiot voivat tarjota täyden opetuksen lähellä opiskelijoiden kotia, sanoo Kuntaliiton opetus- ja kulttuuriasioiden johtaja Anneli Kangasvieri.

Kuntaliitto on huolissaan lukiokoulutuksen valtionosuuden rahoituksen tasosta ja määräytymisperusteista. Hallitusohjelmassa kaavailtu tuloksellisuusrahoitus toteutuessaan todennäköisesti merkitsisi sitä, että valtio leikkaisi kaikkien lukiokoulutuksen järjestäjien yksikköhintaa, ja osoittaisi kertyneen rahoituksen niille lukioille jotka ovat tehneet ns. tulosta valtion asettamien kriteerien mukaan.

– Lukiokoulutuksen yksikköhinta on jo nyt kohtuuttoman pieni. Valtionosuuslainsäädännön uudistamistyössä tulee huolehtia siitä, että myös haja-asutusalueilla ja pitkien etäisyyksien kunnissa turvataan resurssit lukiokoulutuksen antamiseen myös uudistuvan tuntijaon mukaisesti, Anneli Kangasvieri sanoo. 

– Lukiokoulutuksen kehittämistä ei tule toteuttaa valtiojohtoisesti. Nuorten koulutusmahdollisuuksien turvaamiseksi koko maassa kunnilla tulee olla mahdollisuus koulutuksen järjestämiseen ja kehittämiseen. Kuntien kokonaisvastuu nuorten hyvinvoinnista voi toteutua vain, jos kunnilla on käytettävissään välineet sen toteuttamiseen, painottaa varatoimitusjohtaja Haatainen.

Toisen asteen koulutus ei ole nyt minkään tahon vastuulla. Kuntaliitto on esittänyt, että kunnille säädettäisiin kokonaisvastuu toisen asteen, myös lukiokoulutuksen järjestämisestä.

Lisätietoja:

varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen, 040 334 5813
Opetus- ja kulttuuriasioiden johtaja Anneli Kangasvieri, 050 368 4165
Lukiokoulutuksen erityisasiantuntija Lieselotte Eskelinen, 040 526 9362

 

Kuntaliitto.fissä

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.