Tiedote, 

Monet kysymykset auki uudessa sote-mallissa – kuntakenttä valmis mukaan valmistelutyöhön

(Kuntaliitto tiedottaa 24.3.2014) Maan hallitus- ja oppositiopuolueiden eilen julkistamat yhteiset linjaukset sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamiselle muuttavat kuntien roolia sote-palvelujen järjestämisessä suuresti. Kuntaliitto näkee useita avoimia kysymyksiä, joihin valtion ja kuntien on yhdessä löydettävä ratkaisut, jotta uudistuksen tavoitteet, eli peruspalvelujen vahvistaminen sekä hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen voivat toteutua.

​- Monet lausuntokierroksella olleeseen aiempaan sote-malliin liittyvät perustuslakiongelmat näyttäisivät poistuvan uuden mallin myötä. Samalla kuitenkin herää kysymys siitä, miten turvataan lainsäädännöllä, että kunnat ja kuntayhtymät säilyvät asukkaita lähimpänä olevien sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajina. On myös avoinna, mitä kuntien yhteistoiminnan mahdollisuuksia palvelujen tuottamisessa annetaan kunnille, sanoo Kuntaliiton toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma.

- Lisäksi on kiinnitettävä huomiota siihen, miten uuden sote-mallin avulla pystytään parhaiten vastaamaan ikääntyvän väestön itsenäisen selviytymisen tukemiseen ja palvelutarpeisiin. Myös lähipalvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden kysymykset on käsiteltävä, muistuttaa Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen.

Yhtenä mallin haasteena on myös, miten turvataan demokratian toimivuus viiden suuren sote-piirin alueella. Ottaen huomioon uuden sote-mallin edellyttämä runsas lainvalmistelutyö, aikataulu näyttää äärimmäisen kireältä.

Sote-palvelujen rahoitusuudistusta ei saa unohtaa

- Talouden näkökulmasta olennaista on kytkeä sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusuudistus osaksi uuden mallin jatkovalmisteluja. On myös mietittävä, kuinka kuntalähtöinen omistajaohjaus pysyy vahvana tilanteessa, jossa rahoitus tulee kunnilta mutta toiminnan organisaatio on laajan alueen kattavalla kuntayhtymätasolla, huomauttaa Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen.

Toistaiseksi on myös epäselvää, miten turvataan kunnille kannusteet ja mahdollisuudet eri toimialojen yhteistyöhön ennaltaehkäisevässä toiminnassa. Mikä on tulevaisuudessa esimerkiksi kolmannen sektorin rooli ja kuntien kannusteet hyödyntää niiden resursseja paikallistasolla? 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, p. 050 364 7883
Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen, p. 0400 486 043
Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen, p. 040 3345813

 

Lisää aiheesta

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista