Tiedote, 

Nurmijärven varhaisvaiheen lastensuojelupalvelut palkittiin vuoden parhaina

(Kuntaliitto tiedottaa 27.3.2014) Nurmijärven kunnan varhaisen avoimen yhteistyön toimintamalli lastensuojelupalveluissa palkittiin parhaana kunnallisena lastensuojelutekona. Ansioituneet kunnalliset lastensuojeluteot palkittiin Kuntatalolla Helsingissä torstaina 27. maaliskuuta pidetyssä Sosiaalijohdon neuvottelupäivässä. 

 

Nurmijärven kunta on kehittänyt aktiivisesti sosiaalityötä, lastensuojelua ja lasten hyvinvointipalveluja osana koko kunnan palvelukulttuuria. Se on kouluttanut laajasti henkilöstöä varhaiseen avoimeen yhteistyöhön ja vuoropuheluun. Toimintamallilla on onnistuttu luomaan uudenlaista yhdessä tekemisen kulttuuria ennaltaehkäisyyn, varhaiseen tukeen sekä lastensuojelun toimintaan.

 

– Nurmijärvi on tehnyt määrätietoista työtä, jotta kunnan strategiset tavoitteet toteutuisivat käytännön työssä. Kunta on mukana valtakunnallisissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa ja hyödyntää niiden antia oman toimintansa kehittämiseen. Nurmijärvellä on toteutunut sellainen moniammatillinen ja monialainen yhteistyö, jota koko maassa pitäisi tavoitella, palkinnon saajan valinnut ja palkinnon luovuttanut peruspalveluministeri Susanna Huovinen totesi tilaisuudessa.

 

Malli perustuu osallisuutta, kuuntelemista sekä läheisverkostojen hyödyntämistä painottaviin työvälineisiin. Myös lapset osallistuvat käytännön toimintaan alusta alkaen. Toimintamalli on vaikuttanut kaikkeen lasten hyvinvointipalvelujen toimintaan.

 

Kunniamaininnat Espoolle ja Raumalle

Suomen Kuntaliitto, Huoltaja-säätiö ja Lastensuojelun Keskusliitto myönsivät lisäksi kaksi kunniamainintaa ansioituneille lastensuojelutyön tekijöille ja kehittäjille. Kunniamaininnan saivat Espoon Poijupuisto sekä Rauman nuorten tyttöjen kasvuryhmä.

 

Poijupuiston lastensuojelupalvelut tarjoaa espoolaisille 13–17-vuotialle lastensuojelun asiakkaille ja heidän perheilleen apua matalalla kynnyksellä. Palveluvalikkoon kuuluu sekä avo- että sijaishuollon palveluja. Työskentelyote on asiakaslähtöinen ja osallistava. Tavoitteena on tarjota tukipalveluja niin, että nuori voi palata kotiin ja asua omassa perheessään.

 

Poijupuiston avulla nuoria on pystytty auttamaan varhaisemmassa vaiheessa ja näin on voitu ehkäistä huostaanottoja. Huostaanotettujen nuorten kotiuttamistyöskentelyn kautta nuoria on myös palannut kotiin ja huostaanotto on voitu lakkauttaa. Samalla onnistuneet kotiuttamisprosessit ovat lisääntyneet.

 

Rauman nuorten tyttöjen kasvuryhmässä kohdataan 11–13-vuotiaiden tyttöjen ikäluokka ja annetaan tukea naiseksi kasvamisessa ja itsensä arvostamisessa. Tavoitteena on naiseksi kasvun identiteetin ja tyttöjen itsetunnon vahvistaminen ja masennuksen ehkäisy.

 

Ryhmään osallistuminen on tuonut tytöille lisää sosiaalisia suhteita ja kavereita, heidän sosiaaliset suhteensa ovat kehittyneet ja he ovat oppineet ottamaan muita ihmisiä paremmin huomioon. Myös tyttöjen itsetunto on kohonnut ja itsetuntemus lisääntynyt. Ryhmässä oleville tytöille halutaan viestittää, miten arvokas jokainen tyttö on.

 

Kunnallista lastensuojelupalkintoa tavoitteli 18 lastensuojelun työmuotoa eri puolilta Suomea. Palkinnon sekä kunniamaininnat myönsivät Suomen Kuntaliitto, Huoltaja-säätiö ja Lastensuojelun Keskusliitto.

 

Lisätietoja:

Nurmijärven varhaisen avoimen yhteistyön toimintamalli:
Nurmijärven perhe- ja sosiaalipalveluiden päällikkö Mervi Herola, p. 040 317 2210
toimiala-asiantuntija (verkostotyö) Olli Laiho, p. 040 317 4105

Poijupuiston lastensuojelupalvelut, Espoo:
Lasten erityispalvelujen päällikkö Leena Wilén, Espoon kaupunki, 09 8164 0325

Nuorten tyttöjen kasvuryhmä, Rauma:
Perhetukikeskuspalvelujen esimies Auli Frimodig, Rauman kaupunki, Perhetukikeskus, p. 050 5690424
Ministerin erityisavustaja Laura Lindeberg, p. 040 826 8292

erityisasiantuntija Aila Puustinen-Korhonen, Kuntaliitto, p. 050 344 6884

Huoltaja-säätiön toiminnanjohtaja Ulla Salonen-Soulié, 09 771 2186

Ohjelmajohtaja Hanna Heinonen, Lastensuojelun Keskusliitto, p. 040 838 4027

Tagit