Tiedote, 

Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja Antti Lindtman kuntien tulevaisuusfoorumissa:

Palvelujen paikallisuus ei saa vesittyä sote-alueilla

(Kuntaliitto tiedottaa 6.5.2014) – Kun viittä sote-aluetta muodostetaan, on varmistettava, ettei palvelujen järjestäminen paikallisten tarpeiden mukaan vaarannu, sanoi Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja Antti Lindtman Kuntien tulevaisuusfoorumissa tiistaina.


Kuntalaiset itse tietävät parhaiten arjessaan, millaisia julkisia palveluja juuri kyseisellä alueella tarvitaan. Paikallisuus sekä kuntalais- ja asiakaslähtöisyys ovat kuntien vahvuuksia julkisten palvelujen järjestämisessä.

– Paikallisen liikkumavaran turvaaminen on erityisen tärkeää sosiaali- ja terveyspalveluissa, sillä uudet innovaatiot syntyvät usein kunnissa lähellä ihmistä, Lindtman totesi.

Tulevaisuudessa yhä useampi julkinen palvelu seuraa kuntalaista kotiin tai muualle hänen elämänpiiriinsä. Samalla tarvitaan yhä vähemmän perinteisiä fyysisiä palvelupisteitä tai niiden käyttötarkoitukset muuttuvat. Myös valtion on huomioitava tämä kehitys uusia lakeja säädettäessä ja vanhoja arvioitaessa.

– Uudenlaiset palvelujen tuottamistavat ovat välttämättömiä, koska väestömme ikääntyy ja tarve palveluille kasvaa.

Antti Lindtman uskoo, että kunnat ovat hyvinvointiyhteiskuntamme kivijalka myös tulevaisuudessa.

Teknologian hyödyntäminen tuo tuottavuutta

Lindtman kiirehtii ottamaan teknologiset innovaatiot täysimääräisesti käyttöön julkisen sektorin palvelujen järjestämisessä ja tarjonnassa. Parhaassa tapauksessa teknologian käyttö lisää palvelujen tuottavuutta ja tuloksellisuutta.

– Tämä ei saa tarkoittaa palvelukokemuksen huonontumista, vaan tavoitteen tulee olla juuri päinvastainen. Aina on myös niitä palvelutarpeita, joissa inhimillistä kokemusta ei voi sivuuttaa, hän painotti.

– Sote-palveluissa nousevia teknologisia mahdollisuuksia ovat muun muassa hoivarobotit, geenihoidot, 3d-tulostus ja niin edelleen. Uskon näiden olevan arkipäivää kuntien osaavien työntekijöiden tarjoamien palvelujen rinnalla kuntapalvelujen tuottamisessa kymmenen vuoden päästä.

Kuntien tulevaisuusfoorumi järjestettiin tiistaina Helsingissä tässä muodossaan ensimmäistä kertaa. Foorumissa keskusteltiin kuntapalvelujen tulevaisuusnäkymistä vuoteen 2024 saakka.

Lisätietoja:

Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja Antti Lindtman, p. 040 577 6255

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista