Tiedote, 

Pohjois-Suomessa valmistellaan sosiaali- ja terveysalueen laajuista tietohallintoa

(Kuntaliitto tiedottaa 11.9.2014) Pohjois-Suomessa on suunniteltu toimintamalli alueen sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon yhteistyölle. Toimintamallia ollaan ottamassa käyttöön syksyllä 2014 alueen kaikkien 68 kunnan ja viiden sairaanhoitopiirin yhteisillä päätöksillä.


Pohjois-Suomelle kehitetty toimintamalli on tarkoitus ottaa käyttöön myös muilla tulevilla sosiaali- ja terveysalueilla. Valmistelu on käynnissä myös muilla alueilla ja tavoitteena on, että yhteistyö saataisiin organisoitua kaikilla alueilla mahdollisimman nopeasti. Yhteisen organisoitumisen kautta voidaan tehdä tietotekniikkaa koskevia ehdotuksia tulevan sosiaali- ja terveysalueiden suunnittelun pohjaksi.

Toteutusta koordinoidaan Kuntaliiton yhteydessä toimivan AKUSTI-foorumin kautta. AKUSTI-foorumin tarkoituksena on synnyttää vakiintunut yhteistyön toimintamalli sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämiseen.

– Sote-järjestämislain toimeenpano saa aikaan suuria rakenteellisia muutoksia sosiaali- ja terveyspal-veluiden tuotantotavoissa ja organisaatioissa. Uudistukset eivät onnistu ilman tietojärjestelmien ja tiedonkulun uudistamista, toteaa projektipäällikkö Minna Saario Kuntaliitosta.

Tietohallintoyhteistyö konkretisoi muutostyötä

– Tietohallintoyhteistyön tavoitteena on tukea alueen sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämistä ja sote-rakenneuudistuksen edellyttämien muutosten toimeenpanoa. Tämä onnistuu ainoastaan mikäli tietojärjestelmien yhteensopivuutta ja käytettävyyttä voidaan parantaa ja välttää päällekkäisten rat-kaisujen kehittämistä ja hankintoja, arvioi hallintoylilääkäri Juha Korpelainen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä.

– Alueemme uutta toimintamallia on valmisteltu yhdessä alueen sairaanhoitopiirien ja suurimpien kuntien kanssa. Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ovat olleet vetovastuussa. Tavoitteena on, että yhteistyömalli helpottaa alueen palveluntuottajien tietohallinnon kehittämistä yhtenä kokonaisuutena ja että se myös auttaa valmistautumista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksiin.

Lisätiedot:

Minna Saario, projektipäällikkö, Kuntaliitto, p. 050 372 6308

Juha Korpelainen, hallintoylilääkäri, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, p. 0400 834 541 

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista