Tiedote, 

Pudasjärvi palkittiin Suomen kylämyönteisimpänä kuntana

Pudasjärvi on palkittu vuoden 2014 kylämyönteisimpänä kuntana. Suomen Kuntaliitto ja Suomen Kylätoiminta ry antoivat tunnustuksen keskiviikkona 10.9. Kuntamarkkinoilla Helsingissä.


Pudasjärven kaupunki onnistuu järjestämään monipuolista ja runsasta toimintaa vaikeista oloista huolimatta. Kunnan ja kylien välisestä sopimusyhteistyöstä on hyviä esimerkkejä lähipalveluiden hoitamisessa. Muun muassa kirjastoauto ja valokuituverkko on noteerattu myös Euroopan tasolla hyvinä malleina.

Pudasjärven alueella on 20 kylää ja ainakin 15 toimivaa kyläyhdistystä. Alueella on toimiva kyläneuvosto. Pudasjärven kaupunki myöntää kyläyhdistyksille kulttuuri-, liikunta- ja kyläyhdistysavustuksia. Vuonna 2014 jaetaan sekä kehittämis- ja toimintatukina 64 000 euroa sekä maaseutuelinkeinojen kehittämiseen tukea 120 000 euroa. Tämä on askel kohti osallistavaa budjetointia.

Kaikkiaan kaupunki jakaa noin miljoona euroa tämänkin vuoden budjetista kylien elinvoimaisuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Pudasjärven kaupunki panostaa pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen. Tätä varten on laadittu työllistämissuunnitelma, jonka avulla pyritään myös toteuttamaan nuorisotakuuta. Suunnitelma laadittiin ja sitä toteutetaan yhdessä Pudasjärven järjestöjen ja yhdistysten kanssa kylien ja taajamien lähipalveluiden tuottamiseksi. Oleellinen osa tätä on myös yhdistysten saama kaupunkilisä työttömien työllistämiseen.  Sillä on saavutettu merkittäviä vaikutuksia vuodesta 2003 lähtien. Pudasjärvellä on muutenkin panostettu lähipalveluihin, mm. kirjastoauto Iso Karhu otettiin käyttöön 2013 ja Pudasjärven kaupungin osittain omistama Kairan Kuitu Oy on toteuttamassa valokuituverkon Pudasjärven kylille.

Pudasjärvi on myös tulevaisuuteen suuntaava kaupunki. Yksi esimerkki uudentyyppisistä lähipalveluiden tuotannosta on ikäihmisten päivätoiminnan projekti.

Pudasjärven kaupunki kantaa mittavasti vastuuta yksityisteiden kunnossapidosta laajalla alueellaan. Kaupunki on myös perustanut jätteiden aluekeräyspisteet kymmenelle kylälle.

Kaupungille on palkattu määräaikainen palvelusuunnittelija kolmeksi vuodeksi kehittämään harvaan asutun alueen lähipalvelutuotantoa yhdessä seurakunnan, yritysten, kolmannen sektorin ja muiden toimijoiden kanssa.

Kuntaliitto ja Suomen Kylätoiminta ry myönsivät Kylämyönteisin kunta -palkinnon nyt neljännen kerran. Aiemmin tunnustus on luovutettu Rovaniemelle, Ilomantsille ja Tammelalle.

Lisätietoja:

kaupunginjohtaja Tomi Timonen, p. 050 454 8230

erityisasiantuntia Päivi Kurikka, Kuntaliitto, p. 050 301 9068

Suomen Kylätoiminta ry:n puheenjohtaja Eero Uusitalo, p. 040 541 9916

Tagit