Tiedote, 

Sähköinen hyvinvointikertomus siirtyy Suomen Kuntaliiton omistukseen

(Kuntaliitto tiedottaa 31.10.2014) Sähköinen hyvinvointikertomus –työväline siirtyy Suomen Kuntaliiton omistukseen 1.11.2014. Työväline on kehitetty Sosiaali- ja terveysministeriön Kaste-ohjelman kautta rahoitetussa Terveempi Pohjois-Suomi 2 -hankkeessa. Hankkeen päättyessä työvälinettä käyttää jo lähes 250 kuntaa.

​- Sähköinen hyvinvointikertomus on uusi poikkitoiminnallista tiedolla johtamista ja päätöksentekoa tukeva työväline kunnille. Hyvinvointikertomuksen tuottama tieto on tärkeä osa kunnan strategista toiminnan ja talouden suunnittelua, toteutusta ja arviointia, sanoo Kuntaliiton toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma.

Kuntaliitto johtaa työvälineen omistajana sen jatkokehitystä yhteistyössä kuntien, kansallisten asiantuntijoiden ja Kuntaliiton tytäryhtiö Finnish Consulting Group Oy:n (FCG) kanssa.

Kehitystyö etenee kuntien palautteen perusteella

- Sähköistä hyvinvointikertomusta kehitetään kunnista kerätyn palautteen perusteella, kertoo erityisasiantuntija Anne Sormunen Kuntaliitosta.

Hyvinvointikertomuksen teknisen alustan seuraava versiopäivitys toteutetaan kunnilta kerätyn palautteen perusteella vuoden 2015 aikana.

- Keskeisenä tavoitteena on parantaa välineen käytettävyyttä ja indikaattorisisältöä siten, että se kytkeytyy nykyistä paremmin osaksi kunnan vuosikellon mukaista talouden ja toiminnan suunnittelua, toteutusta, arviointia ja johtamista, sanoo Kuntaliiton tutkimus- ja kehitysjohtaja Kaija Majoinen Kuntakehitys, demokratia ja johtaminen -yksiköstä.

Kunnat saavat edelleen tukea työvälineen käyttöön ja sen tuottaman tiedon hyödyntämiseen Kuntaliiton ja FCG:n asiantuntijoilta. Tukimuotoina ovat kuntakohtaiset ja alueelliset valmennukset ja konsultoinnit.

Kunnille tarjotaan eväitä muun muassa siihen, miten sähköistä hyvinvointikertomus- työvälinettä käytetään, kuinka sähköinen hyvinvointikertomus liitetään osaksi kunnan johtamisjärjestelmää, kuntastrategian valmistelua ja miten tietoa hyödynnetään poikkitoiminnallisessa yhteistyössä kaikilla tasoilla.

Työväline löytyy osoitteesta www.hyvinvointikertomus.fi. Työvälineeseen voi tilata käyttäjätunnuksia osoitteesta hannu.niemi (at) kuntaliitto.fi.  

Lisätietoja:
Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, toimitusjohtaja, p. 050 364 7883
Kaija Majoinen, tutkimus- ja kehitysjohtaja, p. 0500 811 239
Anne Sormunen, erityisasiantuntija , p. 050 576 0967

Tags