Tiedote, 

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Sosiaalijohdon neuvottelupäivillä

Sosiaalipalvelut eivät saa jäädä terveydenhuollon jalkoihin uusilla sote-alueilla

(Kuntaliitto tiedottaa 27.3.2014) – On ensiarvoisen tärkeää, että kuntien sosiaalitoimen tehtävät huomioidaan tasavertaisesti terveydenhuollon rinnalla viiden uuden sote-alueen valmistelussa, painotti Kuntaliiton toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma torstaina Helsingissä Kuntatalolla pidetyillä Sosiaalijohdon neuvottelupäivillä.

– Vanhustenhuolto, syrjäytymisen ehkäiseminen ja lastensuojelukysymykset ovat inhimillisellä tasolla erittäin suurta vastuullisuutta edellyttäviä tehtäviä. Näitä on hoidettava lähellä ihmisiä, kuntatasolla. Olemassa olevan palvelutuotannon asema on turvattava. Kuntaliiton ja kuntakentän edustus on tarpeen uudistuksen jatkovalmistelussa, korosti Mäki-Lohiluoma.

Mäki-Lohiluoma muistutti, että sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä kunnan muiden hyvinvointia ja terveyttä edistävien palvelujen yhteys on ollut kuntaperusteisen järjestelmän vahvuutena. Esitetty sote-ratkaisu jättää pääosan keskeisistä kysymyksistä jatkovalmistelun varaan. Jos sosiaali- ja perusterveydenhuollon palveluja ei saada kehitettyä tasapuolisesti, on riskinä, että kaikki toimii erikoissairaanhoidon ehdoilla.

Uusien sote-alueiden organisaation on pystyttävä aidosti integroimaan perusterveydenhuolto, sosiaalihuolto ja erikoissairaanhoito. Mikäli tässä ei onnistuta, uudistukselle asetettuja tuottavuus- ja vaikuttavuustavoitteita ei saavuteta.

– On tärkeää kiinnittää huomiota siihen, miten uuden sote-mallin avulla pystytään parhaiten vastaamaan erityisesti ikääntyvän väestön itsenäisen selviytymisen tukemiseen ja palvelutarpeisiin. Myös lähipalvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden kysymykset on saatava jatkovalmistelussa ratkaistua, sanoi Mäki-Lohiluoma.

– Vielä on epäselvää, miten kunnille turvataan mahdollisuudet yhteistyöhön eri toimialojen ennaltaehkäisevässä toiminnassa. Myös kolmannen sektorin rooli tulevaisuudessa on avoin, koska emme vielä tiedä miten kunnat voivat hyödyntää niiden osaamista ja resursseja paikallistasolla osana uutta sote-kokonaisuutta.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, p. 050 364 7883

Tagit