Tiedote, 

Sote-alue vain palvelujen tilaajaksi

(Kuntaliitto tiedottaa 23.4.2014) Viisi laajaa sote-aluetta eivät voi olla sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajia, vaan tuotannon pitää olla kuntien käsissä lähempänä asukkaita. Näin katsoo Kuntaliitto ensi arviossaan tekeillä olevasta sosiaali- ja terveyspalvelujen uudesta järjestämismallista. 
 


Eduskuntapuolueiden johtajien sopimassa mallissa maa jaettaisiin viiteen suureen sote-alueeseen, jotka olisivat kuntien muodostamia kuntayhtymiä. Alueet vastaisivat palvelujen järjestämisestä, ja palvelujen tuotannon on määrä tukeutua nykyisiin rakenteisiin.

– Luontevinta on, että kunnat vastaavat tietyllä alueella palvelujen tuotannosta joko omalla toiminnalla, hankkimalla tarvittavat palvelut markkinoilta tai esimerkiksi järjestöyhteistyöllä. Näin otetaan huomioon myös paikallinen elinvoima, sanoo Kuntaliiton toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma.

– Palvelujen tarjonnan pitää rakentua läheisen paikallistuntemuksen ja paikallisdemokratian varaan, Mäki-Lohiluoma painottaa.

– Alueelliset erityispiirteet on otettava huomioon palvelujen  tuotannossa. Esimerkiksi ruotsinkielistä palvelua on oltava tietyissä kunnissa. Sote-alueilla pitää olla mahdollisuus järjestää palvelut alueilla päätetyillä, niiden olosuhteisiin soveltuvilla malleilla, sanoo Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen.

– Ainoa järkevä tapa erilaisten tarpeiden huomioon ottamiseksi on alueellinen, väestövastuulla toimiva julkinen organisaatio, jolla on asukkaiden vaaleilla valitsemat päättäjät. Vain kunta voi tarjota kaikkia asukkaiden tarvitsemia hyvinvointipalveluja, jotka tukevat toisiaan myös ongelmien ennalta ehkäisyä ajatellen, Haatainen muistuttaa.

Kuntaliitto muistuttaa, että sote-uudistuksen lähtökohtana on ollut kuntalaisten peruspalvelujen vahvistaminen. Kunta kantaa kokonaisvastuun asukkaiden perustarpeista. Vaativa erikoissairaanhoito on mielekästä tuottaa nykyiseen tapaan sairaanhoitopiirien tasolla.

Kuntaliitto odottaa, että sote-rakenteen valmistelussa kuullaan kuntakentän näkemyksiä kireästä valmisteluaikataulusta huolimatta. Kunnista löytyy maan vahvin käytännön kokemus sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä asukaslähtöisesti.

Parlamentaarinen valmisteluryhmä sekä asiantuntijaryhmä ovat vastikään aloittaneet työnsä puoluejohtajien linjausten konkretisoimiseksi. Lakiesityksen on tarkoitus olla valmis jo toukokuun aikana.

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, 050 364 7883
Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen, 040 334 5813

Tags