Tiedote, 

Tuula Haatainen Terveydenhuollon atk-päivillä:

Sote-alueille riittävä toimivalta tietojärjestelmien kehittämistyössä

(Kuntaliitto tiedottaa 20.5.2014) ‒ Sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyön turvaaminen ja raja-aitojen poistaminen on pidettävä sote-uudistuksen keskeisenä tavoitteena, painotti Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen Terveydenhuollon atk-päivien avajaispuheenvuorossa Jyväskylässä tiistaina. 


‒ Varsinkin vanhenevan väestön, mielenterveystyön ja päihdehuollon sekä syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten palveluissa yhteistyö on elintärkeää. Myös muut kunnan hyvinvointipalvelut on pidettävä saumattomasti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluketjussa. Vaikka tällä hetkellä uudistuksen valmistelutyö keskittyy hallinnollisiin ratkaisuihin, käytännön muutoksia tulee saada aikaiseksi toimijoiden arkityössä, Haatainen sanoi.

‒ Tiedonkululla ja toimivilla IT-ratkaisuilla on keskeinen rooli niin hallinnollisessa yhteistyössä kuin uusien palvelumuotojen hahmottamisessa ja myös kuntalaisten terveyttä ja toimintakykyä ylläpitävän omaehtoisen toiminnan tukemisessa, Haatainen muistutti.

Viiden sote-alueen malli antaa Haataisen mukaan nykyistä paremmat edellytykset toimivien IT-ratkaisujen ja tiedonkulun turvaamiselle. Uudistuksen yhteydessä voidaan siirtää osa tietohallinnon johtamistehtävistä sote-alueiden vastuulle.

‒ Sote-alueiden pitää saada alueellaan riittävä toimivalta, ja ne tulee velvoittaa yhteistyöhön myös kansallisella tasolla. Alueellisen ja kansallisen tietohallintoyhteistyön valmistelu on onneksi jo käynnistetty kuntien, sosiaali- ja terveysministeriön sekä sairaanhoitopiirien yhteisellä AKUSTI-foorumilla, jota Kuntaliitto koordinoi.

‒ Myös tietojen käsittelyn ja rekisterinpidon lainsäädäntöä tulee selkeyttää. Sosiaali- ja terveyspalveluiden saumatonta yhteistyötä ja tiedolla johtamista on helpotettava, Haatainen huomautti.

Yhteentoimivat tietojärjestelmät syntyvät vaiheittain yhtenäistämällä ja kehittämällä nykyisiä sekä hankkimalla uusia. Nämä molemmat edellyttävät riittävää kansallista muutostukea, johon on varauduttava.

‒ Muutosten suunnittelu tulee käynnistää kaikilla alueilla jo 2014 aikana. Päällekkäisten ratkaisujen välttäminen ja karsiminen mahdollistaa painopisteen siirtämisen tietotekniikan ylläpidosta sen käyttötapojen kehittämiseen. IT-kehittäminen pitää ymmärtää investointina, jonka hyödyt ja kustannussäästöt tulevat palvelutoiminnan tehostumisesta. Tähän tarvitaan vähintään viiden vuoden toteutumisaika. 

Lisätietoja:

Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen, 040 334 5813

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista