Tiedote, 

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen Satakunnan maakuntatilaisuudessa Porissa 21.10.2014

Sote-rahoitus kaipaa tarkennusta

(Kuntaliitto tiedottaa 21.10.2014) – Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen rahoitusta pitää tarkentaa kiireellisesti. Sote-uudistuksen taloudellisista vaikutuksista ei kenelläkään vielä ole tietoa, koska lakiluonnoksessa on monta rahoitusta koskevaa olennaista asiaa auki, sanoi Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen tiistaina Satakunnan maakuntatilaisuudessa Porin Noormarkussa.


Julkisuudessa olleisiin laskelmiin pitää Kietäväisen mukaan suhtautua epäilevästi. Kuntien sote-alueelle maksamien maksujen perusteita ei ole määritelty yksiselitteisesti. Näillä maksuilla rahoitetaan sote-alueen toiminta.

– Lähtökohtana lakiluonnoksessa on, että maksut kunnilta sote-alueelle määrätään uudessa valtionosuusjärjestelmässä käytettyjen ikä- ja sairastavuuskertoimilla painotetun asukasluvun pohjalta.  Lakiluonnos mahdollistaa, että sote-alueella voidaan käyttää myös laajempia peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän määräytymistekijöitä. Auki on, miten näitä perusteita painotetaan ja miten muita valtionosuustekijöitä käytetään, Kietäväinen totesi.

Ongelmana on Kietäväisen mukaan myös se, että lakiluonnoksessa käytettyjen peruspalvelujen valtionosuustekijöiden määräytymisperusteissa on muitakin tekijöitä kuin vain sote-kustannuksiin vaikuttavat tekijät.

– Lisäksi soten yksikanavarahoitusta pohtivan työryhmän työ on pahasti kesken. Se tullee aikanaan vaikuttamaan merkittävästi sote-rahoitukseen ja aiheuttanee tarkistustarvetta lakiin.

Täysin auki ovat myös maksut toiseen suuntaan, sote-alueilta tuotantovastuussa oleville kuntayhtymille ja kunnille. Lakiluonnoksen mukaan korvauksia linjataan sote-alueiden järjestämispäätöksessä joka neljäs vuosi. Jos korvaukset alittavat kustannukset, syntyy alijäämää, joka kuntien on katettava. Näin myös tuotantokorvauksella on vaikutusta yksittäisten kuntien talouteen.

– Kuntien kannalta on kestämätöntä, jos tuotantokorvaukset jäävät sote-alueiden päätettäväksi ja että ne ovat auki neljän vuoden välein. Korvauksilla ei korvata vain käyttötalouden menoja, vaan myös investointikustannuksia. Korvauksien perusteista on välttämätöntä säätää laissa ja järjestelmään on luotava parempaa taloudellista ennustettavuutta.

– On tärkeää, että välittömästi perustettaisiin työryhmä tarkentamaan sote-lain rahoituspykäliä, Kietäväinen ehdotti.

Lisätietoja:      

Timo Kietäväinen, 0400 486 043

Tags