Tiedote, 

Sote-ratkaisu luo pohjaa palveluiden kehittämiselle

(Kuntaliitto tiedottaa 25.6.2014) Kuntaliitto pitää hyvänä että sote-palvelut järjestetään ja tuotetaan jatkossa kuntapohjaisesti. Maahan muodostuu viisi sote-aluetta, jotka ovat kuntaperustaisia kuntayhtymiä ja vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä.

– Pidämme myönteisenä sitä, että linjaus noudattelee varsin pitkälle Kuntaliiton hallituksen huhtikuussa ottamaa kantaa, toteaa Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen.

Myönteistä on, että tuotanto-organisaatiot on tarkoitus rakentaa kuntien aloitteesta.

Sote-alueet laatii neljän vuoden välein järjestämispäätöksen siitä, miten palvelut rahoitetaan ja tuotetaan.

– Kuntaliitto pitää hyvänä, että sote-palveluiden järjestämisessä ja tuotannossa alueelliset erot voidaan ottaa huomioon. Ratkaisu mahdollistaa myös ruotsinkielisten palveluiden järjestämisen sekä joidenkin erityispalveluiden tuottamisen tarkoituksenmukaisella tavalla.

Järjestämispäätöksessä päätetään myös rahoituksesta. Päätöksestä tarvitaan kansallinen linjaus, mikäli eri alueilla ei päästä yhteiseen ratkaisuun rahoituksesta. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta on lisättävä, eikä tehtäviä saa uudistuksen myötä laajentaa.

Sote-uudistus on pitkä prosessi joka jatkuu vuosia, ja edellyttää valtiolta muutostukea sote-alueille sekä muodostuville tuontantoalueille.

Voimaanpanolaki on äärimmäisen tärkeä sote-uudistuksen toteutuksen kannalta. Monta keskeistä asiaa ei ole vielä linjattu. Tärkeimpiä näistä ovat henkilöstön asema sekä esimerkiksi kiinteistöomaisuus. Kunnilla tulee olla lausuntoa antaessaan tieto voimaanpanolain sisällöstä.

Lisätietoja:
Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen, 040 334 5813
Sosiaali- ja terveysasioiden johtaja Tarja Myllärinen, 050 596 9866 

Tagit