Tiedote, 

Sote-ratkaisuja tarvitaan nopeasti

(Kuntaliitto tiedottaa 20.3.2014) Kuntaliitto odottaa, että maan hallitus ottaa kuntien lausunnot sote-uudistuksesta huomioon ja tekee ripeästi esityksiä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseksi.

​– Uudistus on välttämätön julkisen talouden kestävyysvajeen umpeen kuromisessa, sanoi Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen torstaina Oulussa Pohjois-Pohjanmaan kuntapäivän tilaisuudessa.

– Myös kuntatalouteen kohdistuu mittavia säästöpaineita. Sosiaali- ja terveyspalvelut vievät noin puolet kuntien toimintamenoista. Sen vuoksi palvelurakenteen on oltava toimiva ja luotava edellytyksiä kustannustehokkaiden palvelujen järjestämiseksi kansalaisille.

Haatainen muistutti, että epävarmuus uudistuksista uhkaa jarruttaa välttämättömiä investointeja. Esimerkiksi toiminnallisesti ja teknisesti vanhentuneiden asiakas- ja potilastietojärjestelmien tulo elinkaarensa loppuun aiheuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien uudistamiseen seuraavan vuosikymmenen aikana satojen miljoonien investointitarpeen.

– Sote-rakenneuudistuksen avulla voidaan tehdä kestäviä ratkaisuja, joilla ehkäistään epätarkoituksenmukaisia investointeja ja tietojärjestelmäratkaisuja. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon vuosittaiset ICT-kustannukset ovat nykytilassa noin 400 miljoonaa euroa vuodessa. Suurin osa kustannuksista ei tällä hetkellä kohdistu sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamista tukevaan kehittämiseen vaan olemassa olevan pirstaleisen järjestelmärakenteen ylläpitoon.

Kunnat antoivat viikko sitten päättyneellä lausuntokierroksella runsaasti palautetta sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksesta. Yleisesti kunnat toivovat uudistuksen etenevän nyt nopeasti niin, että se tehostaa sosiaali- ja terveyspalveluita kaikilla tasoilla.

– Hallituksen tulee lopullista esitystä muotoilleessaan muistaa uudistuksen tavoitteet. Lopputuloksen pitää turvata toimivat ja ehyet hoito- ja palveluketjut, selkeän hallinnon sekä nykyistä vahvemman pohjan palvelujen järjestäjille, Haatainen muistuttaa.

– Uudistuksella pitäisi päästä selkeään rakenteeseen ja välttää päällekkäistä hallintoa. Päätöksiä on voitava tehdä paikallisten tarpeiden mukaan kuntien yhteisen tahdon perusteella niin palveluverkon, rahoituksen kuin omaisuusjärjestelyjenkin suhteen.

Lisätietoja:
Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen, 040 334 5813 

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista