Tiedote, 

Lausuntokierros alkoi:

Sote-uudistuksella vahvistettava peruspalveluja

(Kuntaliitto tiedottaa 19.8.2014) Uuden sote-lain lausuntokierroksella kuntien on otettava kantaa kuntalaisten hyvinvoinnin varmistamiseen, kuntayhtymien hallintoon ja päätöksentekoon sekä sote- ja tuotantoalueiden rahoitukseen, analysoi Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen.


Sosiaali- ja terveysministeriö lähetti lausuntopyynnön laista sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä maanantaina. Sote-alueen järjestämispäätöksellä on erittäin suuri rooli uudessa järjestelmässä, sillä siinä määritellään muun muassa palveluja tuottavat kunnat ja kuntayhtymät.

– Kuntien rooli sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjinä ja tuottajina tulee muuttumaan merkittävästi valmisteilla olevan lainsäädännön perusteella. Kuntien näkökulmasta olennaista on tuoda esiin näkemyksiä valtion kanssa tehtävän yhteistyön muodoista, analysoi Haatainen.  Kuntien rooli sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjinä ja tuottajina tulee muuttumaan merkittävästi valmisteilla olevan lainsäädännön perusteella. Kuntien näkökulmasta olennaista on tuoda esiin näkemyksiä valtion kanssa tehtävän yhteistyön muodoista, analysoi Haatainen.

Kunnilla on lakiesityksen mukaan kuitenkin myös jatkossa vahva rooli. Suunnitellut viisi sote-aluetta ovat kuntayhtymiä ja päätökset palvelujen tuottamisesta tehdään kunnissa ja kuntayhtymissä.

– On tärkeää, että kuntakentän todellisuus näkyy sote-alueiden päätöksenteossa ja toiminnan organisoinnissa. Alueen taloutta on tarkasteltava kokonaisuutena ja asukkaille on turvattava toimivat palvelukokonaisuudet.

Palveluja tuottavien kuntien ja kuntayhtymien rahoitus on laissa jätetty avoimeksi. Kuntien ja valtion keskinäiset roolit kuntien rahoitusvastuulla olevien tehtävien osalta vaatii siksi vielä selkiinnyttämistä.

– Toiminnan tuottavuus, vaikuttavuus ja tehokas palvelujärjestelmä ovat olleet koko sote-uudistuksen keskeinen tavoite. Kunnissa on hyvä pohtia lausunnoissaan, miten rahoitusjärjestelmä tukee näitä tavoitteita, muistuttaa Haatainen.

Tuotantoalueiden valmistelu ajankohtaista

Esityksen mukaan sote-alue muodostuu nykyisten erityisvastuualueiden eli ERVA-alueiden pohjalta. Kunnilta pyydettään lausunnossa kannanottoa mihin sote-alueeseen yksittäinen kunta haluaa kuulua. Keskeisin auki oleva kysymys on kuitenkin palveluja tuottavien tuotanto-alueiden muodostaminen.

– Koska uudistuksen toimeenpanoaikataulu on tiukka, kunnissa kannattaa viimeistään nyt avata keskustelu tuotantoalueiden muodostamisesta ja tulevaisuuden palveluista yhteistyössä oman alueen kuntien kanssa. Kunnissa on tehty paljon selvitystyötä uudistuksen aikaisemmissa vaiheissa, jota nyt voi hyödyntää, kannustaa Haatainen.

– Lain valmisteluun tarvitaan kuntien käytännön kokemuksiin perustuvaa näkemystä peruspalvelujen integraatioiden vahvistamisesta. Tämä merkitsee käytännössä hahmotelmaa siitä, miten sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut toteutetaan kuntalaisen näkökulmasta järkevinä kokonaisuuksina.

Lisätietoja:
Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja, p. 040 334 5813
Tarja Myllärinen, johtaja, sosiaali- ja terveysasiat, p. 050 596 9866

 

Lisää aiheesta

Tags