Tiedote, 

Sote-uudistus saatava valmiiksi kokonaisuutena

(Kuntaliitto tiedottaa 14.3.2014) Valtaosa kunnista katsoo, että kuntayhtymä on sopiva hallintomalli sosiaali- ja terveysalueille. Kunnissa lausunnolla ollut hallituksen sote-järjestämislain luonnoksen mukaan kuntayhtymä sallittaisiin vain poikkeustapauksessa. 

​– Kuntien näkemykset on aidosti otettava huomioon hallituksen esityksen viimeistelyssä. Lausunnoissa kaivattiin monenlaisia tarkennuksia lakiesitykseen, toteaa Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen.

Kunnat antoivat runsaasti palautetta lakiluonnoksesta. Yleisesti kunnat sanovat, että uudistuksessa on nyt edettävä, ja että sen tulee tehostaa sosiaali- ja terveyspalveluita kaikilla tasoilla.

– Hallituksen tulee lopullista esitystä muotoilleessaan muistaa uudistuksen tavoitteet. Lopputuloksen pitää turvata toimivat ja ehyet hoito- ja palveluketjut, selkeän hallinnon sekä nykyistä vahvemman pohjan palvelujen järjestäjille, Haatainen muistuttaa.

Kunnat kaipaavat lausunnoissaan lakiesityksen selkiyttämistä muun muassa hallintoon, rahoitukseen, eri tahojen väliseen työnjakoon ja omaisuusjärjestelyihin liittyvissä asioissa.

– Uudistuksella pitäisi päästä selkeään rakenteeseen ja välttää päällekkäistä hallintoa. Päätöksiä on voitava tehdä paikallisten tarpeiden mukaan kuntien yhteisen tahdon perusteella niin palveluverkon, rahoituksen kuin omaisuusjärjestelyjenkin suhteen.

Kunnat korostavat, että peruspalvelut täytyy pitää saatavilla lähellä asukkaita. Vaativaa erityisosaamista ja kalliita investointeja edellyttävät palvelut on mielekästä keskittää suurempiin, mutta kuntaperustaisiin kokonaisuuksiin.

Hallituksen sote-esityksen luonnoksen mukaan perustason alueen vastuukuntana toimisi pääsääntöisesti alueen suurin kunta. Sosiaali- ja terveysalueen vastuukuntana olisi maakunnan keskuskaupunki. Kuntien lausunnoissa kuntayhtymämalli nousee vastuukunnan rinnalle. Myös Kuntaliitto on omassa lausunnossaan korostanut, että kuntien tulisi voida kaikissa tilanteissa valita joko vastuukuntamalli tai kuntayhtymämalli.

Kuntaliitto tekee oman yhteenvetonsa kuntien ja kuntayhtymien lausunnoista lähiaikoina. Seuraavan kerran kuntia kuullaan alueiden muodostamisesta syksyllä 2014.

Lisätietoja:
Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen, 040 334 5813
Sosiaali- ja terveysyksikön johtaja Tarja Myllärinen, 050 596 9866

 

Lisää aiheesta

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista