Tiedote, 

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset kääntyivät nousuun

(Kuntaliitto tiedottaa 17.6.2014) Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset kasvoivat vuonna 2013 keskimäärin kolme prosenttia edellisvuodesta. Kun otetaan huomioon palkkojen ja hintojen kehitys, reaalikustannukset kasvoivat puolitoista prosenttia, mikä on suunnanmuutosta edeltäviin vuosiin, ilmenee Kuntaliiton tekemästä kustannusselvityksestä.

‒ Terveydenhuollon kustannukset ovat lähteneet kolmen vuoden nollakasvun jälkeen jälleen kasvamaan. Esimerkiksi vanhuspalvelulaki kasvatti viime vuonna kuntien menoja yli 60 miljoonaa euroa, analysoi Kuntaliiton sosiaali- ja terveysyksikön johtaja Tarja Myllärinen sanoo.

 

‒ Kunnissa odotetaan rakennepoliittisen ohjelman mukaisia tehtävien ja velvoitteiden vähennyksiä, joilla olisi myös kustannuksia vähentävä vaikutus. Ensihoidon siirtyminen sairaanhoitopiirien järjestettäväksi aiheutti kymmenien miljoonien lisäkustannuksia. Vertailussa näkyy myös erikoissairaanhoidon kustannusten kasvu.

Suurimmat ikävakioidut terveydenhuollon kustannukset olivat viime vuonna Oulussa, 2 446 euroa asukasta kohden. Seuraavaksi korkeimmat asukaskohtaiset kustannukset olivat Tampereella, 2 380 euroa ja Turussa, 2 306 euroa. Suurista kaupungeista Espoo järjesti terveydenhuoltonsa pienimmillä asukaskohtaisilla kustannuksilla, 2 133 eurolla asukasta kohden.

Eniten kustannukset kasvoivat edellisvuodesta Lahdessa ja Turussa. Kun kokonaiskustannuksista poistetaan palkkojen ja hintojen nousu, Lahden kustannukset kasvoivat 6,5 prosenttia ja Turun 4,5 prosenttia. 

Reaalikustannusten kasvu oli keskimääräistä pienempää Jyväskylässä (0,3 prosenttia), Helsingissä (0,7 prosenttia), Oulussa (0,7 prosenttia), Porissa (0,9 prosenttia) ja Tampereella (1,1 prosenttia).

Kustannukset alenivat kahdessa vertailussa olleessa kaupungissa, Kouvolassa (1,9 prosenttia) ja Kuopiossa (0,5 prosenttia).

Suurten kaupunkien terveydenhuollon vuosittaisessa kustannusvertailussa ovat mukana Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku ja Vantaa. Keskimäärin kyseiset kaupungit maksoivat terveydenhuollosta 2273 euroa vuodessa asukasta kohti.

Keskisuurten kuntien sote-kustannukset kasvoivat

Kuntaliitto vertaa keskisuurten kuntien osalta terveydenhuollon lisäksi myös sosiaalitoimen kustannuksia. Sosiaali- ja terveystoimen kokonaiskustannukset olivat vertailukunnissa viime vuonna keskimäärin 3880 euroa asukasta kohti. Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset vuonna 2013 kasvoivat edellisvuodesta keskimäärin 4,2 prosenttia. Kun kokonaiskustannuksista poistetaan palkkojen ja hintojen nousu, tämä merkitsee 2,3 prosentin kasvua.

Keskisuurista kunnista kaikkein pienimmät sosiaali- ja terveystoimen kustannukset olivat Mustijoen perusturvan yhteistoiminta-alueen muodostavilla Mäntsälän ja Pornaisen kunnilla, 3 560 euroa asukasta kohti. Suurimmat kustannukset, 4 298 euroa asukasta kohti, olivat Varkaudella, joka oli mukana vertailussa ensimmäistä kertaa. Toiseksi suurimmat kustannukset olivat Kotkassa, 4 232 euroa asukasta kohti.

Kemin sosiaali- ja terveystoimen ikävakioidut kokonaiskustannukset kasvoivat vertailuryhmässä eniten. Palkkojen ja hintojen nousu huomioon otettuna kasvua oli 7,5 prosenttia.

Reaalikustannukset alenivat Loviisassa 2,2 prosenttia ja Salossa 1,6 prosenttia. Kustannuskasvu oli maltillista Porvoossa (0,3 prosenttia), Lohjalla (0,6 prosenttia), Rovaniemellä (0,6 prosenttia) ja Kirkkonummella (0,7 prosenttia).

Keskisuurten kuntien vertailussa mukana ovat Imatra, Järvenpää, Kaarina, Kemi, Kerava, Kirkkonummi, Kotka, Lohja, Loviisa, Mikkeli, Porvoo, Rauma, Rovaniemi, Salo, Sipoo, Tuusula ja Varkaus, joukossa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ja Mustijoen perusturva.

Kuntaliitto julkaisee kustannusvertailun vuosittain

Kuntaliitto on tehnyt kustannusselvityksen suurille kaupungeille vuodesta 1996 ja keskisuurille kunnille vuodesta 2000. Suurille kaupungeille tehdyissä selvityksissä terveydenhuollon kustannuksiin on laskettu mukaan perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja yli 65-vuotiaiden sosiaalitoimessa saama ympärivuorokautinen hoito ja kotipalvelu.

Keskisuurten kuntien kustannusvertailu ulotettiin nyt yhdettätoista kertaa myös sosiaalitoimen kustannuksiin. Näin saatiin kokonaiskuva sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista.

‒ Selvityksessä on otettu huomioon kuntien erilainen ikärakenne. Ikävakiointi tulee aina tehdä, jos halutaan verrata kuntien välisiä kustannuksia. Esimerkiksi työikäinen henkilö aiheuttaa keskimäärin parin tuhannen euron kustannuksen sosiaali- ja terveystoimen kustannuksiin ja yli 85-vuotias yli 20 000 euron kustannuksen, toteaa erityisasiantuntija Teija Mikkola Kuntaliitosta.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Teija Mikkola, Kuntaliitto, p. 050 352 0020
erityisasiantuntija Tero Tyni, Kuntaliitto, p. 050 364 8163
erityisasiantuntija Anu Nemlander, Kuntaliitto, p. 050 563 6180
sosiaali- ja terveysasioiden johtaja Tarja Myllärinen, Kuntaliitto, p. 050 596 9866

Suurten kaupunkien yhteyshenkilöt:
Espoo: Terveyspalvelujen johtaja Eetu Salunen, p. 09 816 21
Helsinki: Virastopäällikkö Matti Toivola, p. 09 310 42215
Jyväskylä: Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen, p. 014 266 3001
Kouvola: Vs. terveysjohtaja Kari Kristeri, p. 020 615 9399
Kuopio: Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta, p. 044 718 2791
Lahti: Toimialajohtaja Mikko Komulainen, p. 03 818 1001
Oulu: Terveysjohtaja Sirkku Pikkujämsä, p 050 576 8518
Pori: Terveyspalveluiden johtaja Esko Karra, p. 044 701 3411 
Tampere: vs. tilaajapäällikkö Mika Vuori, p. 040 806 3132 sekä hallintoylilääkäri Arto Lemmetty, p. 040 8063669
Turku: Toimialajohtaja Riitta Liuksa, p. 050 559 0571
Vantaa: Terveyspalveluiden johtaja Timo Aronkytö, p. 050 312 1678

Keskisuurten kuntien yhteyshenkilöt:
Imatra: Hyvinvointipalvelujen toimialajohtaja Tiina Kirmanen, p. 020 617 111
Järvenpää: Palvelualuejohtaja Tiina Salminen, p. 040 315 2154
Kaarina: Hyvinvointipalvelujen johtaja Anna Arola-Järvi, p. 02 588 6020
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, p. 044 777 3033
Kemi: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen, p. 040 541 8237
Kerava: Sosiaali- ja terveysjohtaja Erja Wiili-Peltola, p. 040 318 2170
Kirkkonummi: Perusturvajohtaja Liisa Ståhle, p. 050 594 1749
Kotka: Terveysjohtaja Valta Maija, p. 05 234 51 sekä sosiaalijohtaja Heli Sahala, p. 050 584 6001
Lohja: Ylilääkäri Mira Uunimäki, p. 044 374 2314 sekä perusturvajohtaja Arja Yliluoma, p. 019 369 1244.
Loviisa: Perusturvajohtaja Carola Klawér p. 044 055 5360
Mikkeli: Sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Maria Närhinen, p. 044 794 4200
Mäntsälä: Perusturvajohtaja Eija Rintala, p. 040 314 5717
Porvoo: Sosiaali- ja terveysjohtaja Pia Nurme, p. 040 178 9922
Rauma: Sosiaali- ja terveysjohtaja Antti Parpo, p. 02 835 2600
Rovaniemi: Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä, p. 050 577 6409 
Salo: Apulaiskaupunginjohtaja Kai Saarimaa, p. 044 772 3730
Sipoo: Sosiaali- ja terveysjohtaja Leena Kokko, p. 09 2353 65 00
Tuusula: Sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Pirjo Vainio, p. 040 314 4401 
Varkaus: Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtaja Seppo Lehto, p. 017 579 5511 

Tags