Tiedote, 

Kuntaliiton toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Seinäjoella Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuudessa:

Tehtävien kustannukset arvioitava kattavasti

(Kuntaliitto tiedottaa 25.4.2014) Kuntaliiton toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma korostaa, että kuntien tehtävien kustannusvaikutuksia ei saa alimitoittaa.


– Kuntaliitto pitää valtion kehysriihen ratkaisuja oikeansuuntaisina. Olemme kuitenkin huolissamme alimitoitetuista kustannusarvioista, rahoitussuhteiden muuttamisesta ja lisätehtävistä. Näistä merkittävimpiä ovat oppivelvollisuuden pidentäminen ja kotihoidon tuen perusteiden muutokset, joiden yhteen lasketut lisäkustannukset voivat olla jopa yli 200 miljoonaa euroa, totesi Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuudessa.

Mäki-Lohiluoma arvioi myös työn alla olevaa sosiaali- ja terveyspalvelujen uutta järjestämismallia.

– Laajojen sote-alueiden järjestämisvastuuta on syytä tarkastella myös hyvinvoinnin turvaamisen näkökulmasta. Tulevissa hallintoratkaisuissa on hyvä erottaa tilaajan ja tuottajan rooli. Sote-alueet pystyvät parhaiten vastaamaan tuleviin palveluhaasteisiin, jos niistä muodostuu tilaajaorganisaatio.

Tulevien ratkaisujen tulisi Mäki-Lohiluoman mukaan tukea maan alueellista erilaisuutta ja mahdollistaa palvelujen tuotannossa kuntien oman tuotannon ohella erilaisia tuotantotapoja. Palveluita voidaan hankkia myös markkinoilta tai niitä voidaan toteuttaa yhdessä järjestöjen kanssa.

– Organisoitumisen ohella ratkaisun yhteydessä on hyvä pohtia kuntien ja valtion rahoitusvastuuta yliopistotasoisen tutkimuksen ja koulutuksen osalta.  Valtio voisi kantaa nykyistä merkittävämmän taloudellisen vastuun tutkimus- ja koulutuksesta, kuntien keskittyessä kansalaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoituksen. 

Mäki-Lohiluoma painotti myös, että laki tulee valmistella hyvin.

– Viiden alueen ratkaisu poikkeaa kaikilta keskeisiltä osiltaan aikaisemmista pohdinnoista ja siksi aikaisemmin valmistelua lainsäädäntöä ei voi suoraan siirtää tulevien ratkaisujen pohjaksi.

Mäki-Lohiluoma korosti myös sitä, että kuntien tulee olla keskeisessä roolissa uudistuksen valmistelussa.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, p. 050 364 7883

Tagit