Tiedote, 

Kuntaliitto ja THL:

Toimintakykymittareilla sosiaalipalvelujen vaikuttavuus näkyviin

(Kuntaliitto ja THL tiedottaa 12.12.2014) Toimintakyvyn muutos on hyvä sosiaalipalvelujen vaikuttavuuden mittari. Useimmissa sosiaalipalveluissa palvelutarve on seurausta eri tavoin kuormittuneista elämäntilanteista, jotka ovat heikentäneet ihmisen kykyä toimia ja osallistua oman yhteisönsä elämään. ”Kun asiakkaan toimintakyky on saatu palautettua, palvelutarve poistuu ja hyvinvointi lisääntyy”, toteaa Kuntaliiton projektitutkija Elina Aaltio. 
 

Arvioitaessa asiakkaan toimintakykyä ensimmäistä kertaa arvioidaan samalla hänen palvelutarpeitaan. Kun toimintakykyä arvioidaan myöhemmin uudestaan, voidaan seurata työskentelyn onnistumista eli vaikuttavuutta asiakkaan ja myös kunnan näkökulmasta. Mittareiden käyttö ohjaa asiakkaan tilanteen kokonaisvaltaista arviota sekä tuottaa vertailukelpoista tietoa eri väestöryhmien palveluntarpeista. 

”Mittari ei korvaa inhimillistä vuorovaikutusta työntekijän ja asiakkaan välillä. Palvelutarpeen arvioimiseen ja muutoksen seuraamiseen tarvitaan aina ammattilaisia ja riittävästi aikaa”, korostaa Kuntaliiton sosiaali- ja terveysyksikön johtaja Tarja Myllärinen.

TOIMIA on toimintakyvyn asiantuntijoiden muodostama verkosto

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koordinoima ja usean eri organisaation yhteinen kansallinen Toimintakyvyn mittaaminen ja arviointi (TOIMIA) -asiantuntijaverkosto yhtenäistää toimintakyvyn mittaamista ja arviointia. Verkosto laatii eri käyttötarkoituksiin suosituksia ja mittariarviointeja, jotka julkaistaan netissä ilmaisessa TOIMIA-tietokannassa.

TOIMIA-verkosto on tarkoitettu kaikille toimintakyvyn mittaamisesta ja arvioinnista kiinnostuneille ammattilaisille ja asiantuntijoille. Verkoston toiminta tapahtuu vapaaehtoisten asiantuntijoiden muodostamissa asiantuntijaryhmissä.

”Sosiaalipalveluiden asiantuntijoista koostuva ryhmä voisi kartoittaa millaisia toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin suosituksia sosiaalipalveluihin tulisi laatia ja mitä toimintakykymittareita tulisi arvioida erityyppisissä sosiaalipalveluissa käytettäväksi”, kertoo TOIMIA-verkostoa koordinoiva erikoistutkija Heli ValkeinenTHL:stä.

Yhtenäisestä toimintakyvyn arviointijärjestelmästä on hyötyä

Kuntaliitossa ja THL:ssä kehitetään mittareita asiakkaiden toimintakyvyn ja palvelujen vaikuttavuuden arvioimiseksi sosiaalipalveluissa.

Lisäksi THL:ssä valmistellaan koodistorakenteita, joiden avulla pätevät toimintakykymittarit saadaan liitettyä osaksi sähköisiä tietojärjestelmiä. Yhtenäinen toimintakyvyn arviointijärjestelmä on tärkeä niin yksilön, organisaatioiden kuin yhteiskunnankin kannalta. Se mahdollistaa tehokkaamman moniammatillisen yhteistyön yli organisaatiorajojen ja asiakkaan hoitopolun sujuvuuden.

THL, Kaste-ohjelma ja Kuntaliitto järjestävät yhteisseminaarin Kuntatalolla 12.12.2014, jossa pohditaan miten toimintakykymittareita voitaisiin hyödyntää myös sosiaalipalveluissa.

Vaikuttavuuden arviointi ja toimintakyvyn mittaaminen sosiaalipalveluissa -seminaarin ohjelma

TOIMIA - Toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin kansallinen asiantuntijaverkosto

Lisätietoja
Elina Aaltio
projektitutkija 
Kuntaliitto 
puh. 050 562 9852
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi

Tarja Myllärinen
sosiaali- ja terveysyksikön johtaja 
Kuntaliitto 
puh. 050 596 9866
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi

Heli Valkeinen
erikoistutkija, TOIMIA-koordinaattori 
THL 
puh. 029 524 7137
etunimi.sukunimi@thl.fi 

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista