Tiedote, 

Uusilta asiakaspalvelupisteiltä tukea myös sähköiseen asiointiin

(Kuntaliitto tiedottaa 26.6.2014) Kuntaliitto pitää hyvänä, että uudenlaisia yhteisiä palvelupisteitä testataan viiden erilaisen kunnan piloteilla. Suunnitteilla olevat asiointipisteet ovat julkisen hallinnon yhteisiä palvelupisteitä. Kunnan palveluiden lisäksi asiointipisteet tarjoavat muun muassa Kelan, poliisin lupapalveluiden ja verohallinnon palveluita.


Toimintamallia on valmisteltu Asiakaspalvelu2014 -hankkeen jatkovalmistelussa, jonka loppuraportti julkaistiin tänään torstaina 26.6.

– Toimintamallissa on vielä parannettavaa, sillä monet asiat ovat arvioita ja oletuksia. Esimerkiksi palvelujen kysynnästä saadaan tietoa vasta pilotoinnin myötä, kun asiakkaat löytävät uuden asiointipisteen, korostaa Kuntaliiton kehityspäällikkö Tanja Rantanen.

- Käytäntö osoittaa miten asiakaspalvelujärjestelmä toimii. Järjestelmän pitäisi sekä auttaa palveluneuvojan työtä että tuottaa tietoa kunnalle maksettavien korvausten perusteiksi.

Yhteisillä asiointipisteillä pyritään turvaamaan palveluiden tarjonta lähellä asukkaita aiempaa taloudellisemmin. Kuntaliitto korostaa, että asiointipisteiden tehtävä on myös tarjota tukea, neuvoa ja välineet sähköiseen asiointiin. Tällä edistetään kansalaisten tietoyhteiskuntavalmiuksia ja -mahdollisuuksia.

Uusi lausuntokierros tarpeen

Kuntaliitto pitää perusteltuna hallituksen esitysluonnoksen lähettämistä uudelle lausuntokierrokselle ennen sen antamista eduskunnalle. Asetuksia valmistellaan vasta vuonna 2015.  Siirtymäkauden aikana tulisi kehittämistä jatkaa niin toimintamallin kuin palveluiden organisoinnin osalta.

– Jatkovalmistelun aikana on palveluverkkosuunnitelma joiltain osin muuttunut. On tärkeää, että kunnat pääsevät esittämään oman arvionsa kokonaisuudesta ja palveluverkosta, korostaa Rantanen.

Lisätietoja:
Tanja Rantanen, kehityspäällikkö (asiakaspalvelut), 050 535 7132

 

Faktaa

  • Suunnitteilla on asiointipisteitä joissa olisivat tarjolla kuntien palveluiden lisäksi Kela, Poliisin lupapalvelut, verohallinto ja maistraatti, TE-toimistot. Mukana voisi olla myös muita toimijoita.
     
  • Hallituksen esitysluonnos on tehty. Nyt on käynnissä jatkovalmistelu, jonka tuloksena uutta asiakaspalvelumallia tullaan testaamaan viidessä toimipisteessä.
     
  • Tavoite on tarjota palveluita kohtuuetäisyydellä, siis taata myös syrjäseutujen palvelut.

 

Lisää aiheesta

Tagit