Tiedote, 

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen Rovaniemellä

Valtio on ajanut kuntapalvelujen rahoituksen vaikeuksiin

(Kuntaliitto tiedottaa 15.9.2014) Valtion kuntiin kohdistamat säästötoimet siirtävät verotuksen painopistettä kunnallisveroon, mikä puolestaan vaikuttaa merkittävästi enemmän pieni- ja keskituloisiin kuntalaisiin kuin valtion tulovero, sanoi Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen Rovaniemellä maanantaina.


– Valittu toimintamalli heikentää myös työllistymisintoa, kun entistä isompi osa lisätuloista viedään veroina ja ansiosidonnaisina maksuina pois. Koska asukasta kohden lasketut keskimääräiset verotettavat tulot vaihtelevat suuresti kuntien kesken, valtionosuusleikkaukset johtavat veronkorotuspaineisiin etenkin kaikkein pienituloisimmissa kunnissa.

– On välttämättömänä, että hallitus palauttaa kuntien harkinnanvaraiset avustukset takaisin budjettiin. Ilman harkinnanvaraisia avustuksia valtiolta puuttuu keinot auttaa rakennemuutospaikkakuntia niiden palvelujen rahoituksessa, painotti Kietäväinen.

Kietäväinen muistutti, että heikko talouskehitys vaikuttaa koko julkiseen talouteen, erityisesti kuntatalouteen.

– Heikentyvät talousnäkymät vähentävät verotuloja ja lisäävät työttömyyttä sekä sosiaalimenoja. Lisäksi tällä eduskuntavaalikaudella tehdyt kuntien valtionosuuksien leikkaukset ovat poikkeuksellisen suuret, ensi vuonna noin 1,5 miljardia euroa.

– Valtionosuusleikkaukset ovat olleet keskeisin valtion säästökohde, vaikka ne eivät paranna eurollakaan julkisen talouden tasapainoa. Leikkausten ainoa seuraus on, että valtio siirtää vain vastuuta ikävistä päätöksistä kuntiin, mikä johtaa kiristyneeseen kunnallisverotukseen ja uhkaa heikentää palveluiden laatua. Ilman valtionosuusleikkauksia kuntatalous olisi tasapainossa, Kietäväinen muistutti.

Kietäväinen olisi toivonut maan hallituksen pysyneen elokuisessa budjettiriihessä alkuperäisestä suunnitelmassaan purkaa kuntien tehtäviä ja velvoitteita miljardin euron edestä.

– Hallituksen viime vuoden elokuussa päättämä kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen miljardilla epäonnistui selkeästi budjettiriihessä. Hallitus ilmoitti, että vain 350 milj. € oli saatu kasaan. Loput 650 milj € on tarkoitus saada aikaan uudella sote-kustannusten hallintajärjestelmällä, jolla rakennetaan menokehys sote-menoille. Järjestelmän valmistelu on käynnistymässä.

Kuntien tärkeä tehtävä on edistää alueensa elinvoimaa. Myös tähän työhön tulisi löytyä voimavaroja.

Lisätietoja:

Timo Kietäväinen, varatoimitusjohtaja, p. 0400 486 043

Tagit