Tiedote, 

Vuoden paras kuntagradu tarkastelee Turun sähköjärjestelmän kehitystä

(Kuntaliitto tiedottaa 19.12.2014) Kuntaliitto on valinnut vuoden parhaan kuntagradun. Tänä vuonna palkittava tutkielma käsittelee poliittisten ja taloudellisten tekijöiden vaikutusta kunnan päätöksentekoon.


Tunnustuspalkinnon saa filosofian maisteri Johannes Yrttiahon tutkielma Kamppailu kaupungin sähköstä. Pääomaleirit ja kunnallispolitiikka Turun sähköjärjestelmän kehityksessä 1919–1929. Se edistää suomalaisen kunnallispolitiikan toimintamekanismien tuntemusta, todetaan arviointiperusteluissa.

Liitto palkitsee vuosittain parhaan kunta-alan pro gradu -tutkielman edellisvuonna hyväksytyistä graduista ja myöntää lisäksi kaksi kunniamainintaa. Vuonna 2013 hyväksyttyjen gradujen joukosta parhaimmaksi kuntagraduksi arvioitu Johannes Yrttiahon tutkielma käsittelee vallankäyttöä ja poliittisten ja taloudellisten tekijöiden vaikutusta sähköjärjestelmän kehittymiseen paikallistasolla. Tutkimus on tapaustutkimus, jonka kohteena on Turun sähköhuolto sen murroskaudella vuosina 1919–1929.

– Aineistojen käytön ja teorian vuoropuhelu on tutkimuksessa erinomaista. Se on hyvin kirjoitettu ja kiinnostavaa luettavaa. Se tuo myös lisäarvoa suomalaisen kunnallispolitiikan toimintamekanismien tuntemukseen, sanoo valintaraadin vetäjä, Kuntaliiton tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom.

– Työssä sovelletusta lähestymistavasta voisi olla hyötyä analysoitaessa esimerkiksi kauko- tai maalämpöpäätöksiä, sähköyhtiöiden yksityistämistä tai muita infrastruktuuripäätöksiä kunnissa,  toteaa Kuntaliiton kaupunkitutkimuspäällikkö Kauko Aronen.

 

Kunniamaininnat kilpailuneutraliteettia ja sosiaalityöntekijöiden tukea koskeville tutkimuksille

Kuntaliitto jakoi myös kaksi kunniamainintaa kunta-alaa käsitelleille tutkielmille.
Niistä toisen sai kauppatieteiden kandidaatti Pirjo Pyörälä tutkielmasta Kilpailuneutraliteetti kunnallisissa liikelaitoksissa. Tutkielma selvittää, parantavatko kuntalain ja kilpailulain muutokset kilpailuneutraliteettia ja vastaavatko muutokset kansainvälisesti tehtyjä ohjeistuksia tai tutkimuksia.

Toinen kunniamaininta myönnettiin yhteiskuntatieteiden maisteri Jarmo Polvelletutkielmasta Johtavien sosiaalityöntekijöiden työn tuki: ”Hyvä ilmapiiri ja yhteiset ajatukset”. Tutkimus tuottaa tietoa kunnan sosiaalitoimen keskeisen työntekijäryhmän, lähiesimiehinä toimivien johtavien sosiaalityöntekijöiden työn tuesta.

 

Paras gradu palkitaan vuosittain

Kuntaliitto palkitsee vuosittain 2000 euron suuruisella apurahalla parhaan kunta-alaa käsitelleen pro gradu -tasoisen opinnäytetyön sekä jakaa kaksi kunniamainintaa.

Valinta tehdään yliopistojen ja korkeakoulujen tekemien ehdotusten pohjalta. Tänä vuonna Kuntaliitto sai 21 ehdotusta kaikkiaan 9 yliopistosta ja korkeakoulusta.

Tutkielmien arvioinnissa, joka tehdään Kuntaliiton asiantuntijoiden avustamana, kiinnitetään erityistä huomiota työn toteutuksen onnistumiseen ja hyödyllisyyteen kuntasektorin kannalta.

 

Lisätietoja:
Tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom, Kuntaliitto, p. 050 337 5634
Kaupunkitutkimuspäällikkö Kauko Aronen, p. 050 557 0578
Gradupalkinnon voittaja, FM Johannes Yrttiaho, p. 050 440 5204

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntien ilmastokonferenssi 30.-31.5. – Tervetuloa mukaan!

Tervetuloa keskustelemaan kuntien ilmastotyöstä! Mitä on vuosien aikana opittu ja miten näitä oppeja hyödynnetään tulevassa työssä?

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!