Tiedote, 

Kuntaliiton toimitusjohtaja Jari Koskinen:

Aitoon itsehallintoon kuuluvat vaalit ja verotusoikeus

(Kuntaliitto tiedottaa 6.11.2015) – Riippumatta siitä, miten sote- ja aluehallinnon uudistuksen eteneminen ratkaistaan, on muistettava, että itsehallintoon kuuluu vaaleihin perustuva oma päätösvalta, korosti Kuntaliiton toimitusjohtaja Jari Koskinen perjantaina pidetyssä sote-uudistuksen valmisteluseminaarissa Helsingissä.

– Järjestämisvastuun ohella itsehallintoalueilla tulee olla myös valta päättää, miten palveluita tuotetaan. Itsehallintoalueiden tehtävät on säädettävä lailla kuten nykyisin kuntien tehtävät, sanoi Koskinen.

Kuntaliitto tukee tulevien itsehallintoalueiden verotusoikeutta siirtymäajan jälkeen.

– Alueille tarvitaan valtionosuusjärjestelmä, joka ottaa huomioon alueiden erilaiset olosuhteet, palvelutarpeet ja veropohjan, sanoi Koskinen.

– Rahoitusperiaate on turvattava sekä itsehallintoalueille että kunnille niin, että ne saavat riittävän rahoituksen tehtäviinsä.

Kuntia on kuultava aidosti

– Uudistuksen yksityiskohtia mietittäessä olisi muistettava miksi uudistustyöhön on alun perin lähdetty. Eli millä tavoin suunnitellut muutokset johtavat tavoiteltuihin säästöihin ja kuinka kaikille suomalaisille taataan laadukkaat palvelut, muistutti Jari Koskinen.

– Kun kunnat kohta saavat lausua mielipiteensä esitykseen, täytyy niiden luonnollisesti tietää, mitä tehtäviä on jatkossa itsehallintoalueilla ja mitä kunnilla. Tehtävien jako ja yhteistyö rajapinnoilla vaikuttavat ratkaisevasti rahoituksen, henkilöstön, tilojen ja muun omaisuuden järjestelyihin.

– Kuntien asiantuntemusta ja kokemusta on käytettävä aidosti hyväksi. Kuulemisella on suora vaikutus uudistuksen tavoitteen toteutumiseen, Koskinen totesi.

Kuntaliitto jatkaa verkostojensa kanssa uudistuksen ja tulevaisuuden kunnan roolin valmistelua. Perjantain valmisteluseminaarissa oli koolla noin 80 kuntien, sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien edustajaa.

Työnjako pidettävä selvänä

Kuntaliitto pitää järkevänä, että itsehallintoalueiden toimiala on aluksi rajattu. Jos itsehallintoalueilla on yleinen toimiala, on varmistettava ja että työnjako itsehallintoalueiden ja kuntien välillä on selvä.

– Ensi vaiheessa sote-palvelujen järjestämisvastuun ohella itsehallintoalueille voidaan antaa palo- ja pelastustoimen vastuu sekä maakuntaliittojen nykyiset tehtävät, sanoi Koskinen.

Myös valtion aluehallinnon tehtävien siirtoa tulee selvittää tavoitteena selkeä, nykyistä tehokkaammin toimiva julkinen aluehallinto.

Lisätietoja: 
Toimitusjohtaja Jari Koskinen, p. 044 976 4225 

 

Lisää aiheesta

Tags