Tiedote, 

Hyvinvoinnin palvelutarjotin ja Perhepaalu voittivat lähipalvelukilpailun

(Kuntaliitto tiedottaa 22.10.2015) Kuntaliiton Lähipalvelukilpailu etsi uusia keinoja lapsiperheiden arjen sujuvoittamiseen. Voittajat julkistettiin Lähipalvelufoorumissa torstaina.

Kilpailussa oli kaksi sarjaa: tuote-sarjassa kilpailivat lähes valmiit tai jo käyttöön otetut mallit, idea-sarjassa vielä ideatasolla olevat mallit.

Tuote-sarjan voitti Hyvinvoinnin palvelutarjotin, jonka ovat kehittäneet Marita Pikkarainen, Esko Pääskylä ja Tiina Kärkkäinen. Se on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän verkkopalvelu, josta asiakas löytää sekä julkiset että yritysten ja järjestöjen tarjoamat hyvinvointipalvelut. Sen avulla asiakas pystyy myös vertailemaan palveluiden hintoja.

– Hyvinvoinnin palvelutarjotin on käyttäjälähtöinen ja helposti lähestyttävä malli, joka vastaa monipuolisesti lapsiperheiden tarpeisiin. Sitä voi hyödyntää niin kaupungeissa kuin reuna-alueillakin, joten asiakaskunta on laaja, sanoo Kuntaliiton projektikoordinaattori Ville Nieminen.

Idea-sarjan voitti Anu Nordlund-Knuutilan ja Annika Kultavirran Perhepaalu-malli, jossa oppilaitokset ja kolmas sektori tukevat kunnan perhetyötä ja kotipalvelua. Palvelu on rakenteeltaan uudenlainen, ja se korostaa yhteisöllisyyttä. Tavoitteena on lujittaa perheiden tukiverkostoja.

Valitsijaryhmä arvosti Perhepaalun tarvelähtöisyyttä ja käytännönläheisyyttä.

– Perhepaalu ottaa kuntalaisten ja asiakkaiden erilaiset tarpeet erinomaisesti huomioon, ja sen voi ottaa käyttöön eri kunnissa. Vanhan organisaatiolähtöisen toteutustavan sijaan mallin lähtökohtana on yhteisö, Nieminen sanoo.

Voittajat päätti valitsijaryhmä, johon kuuluivat lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila, Eija Säilä Vantaan kaupungilta, Raimo Pakkanen Tekesistä, Tarja PaakkonenTHL:sta, Katju Holkeri valtiovarainministeriöstä, Soile Kuitunen kuntoutussäätiöstä ja Tuula Jäppinen Kuntaliitosta. Tuote-sarjan palkinto on 5 000 euroja ja idea-sarjan palkinto 3 000 euroa.

Lisäksi järjestettiin yleisöäänestys, jonka voittivat ideasarjassa Perhepaalu ja tuotesarjassa avoimen kohtaamispaikan tarjoava Lähiötalon toimintamalli.

Ideoita kuntalaisten arjen parantamiseksi

Ensimmäistä kertaa järjestetty Lähipalvelukilpailu etsi uusia tapoja toteuttaa lähipalveluja erityisesti lapsiperheille. Tarkoituksena oli innostaa uusia tahoja ideoimaan ratkaisuja kuntalaisten arjen parantamiseksi.

Kilpailu oli avoin kaikille. Siihen osallistui 51 lähipalvelumallia, joista 36 tuote-sarjaan ja 15 idea-sarjaan.

Lähipalvelut ovat kuntalaisten arjessaan tarvitsemia palveluita.

– Lähipalvelut ovat keskeisessä asemassa niin kunnan elinvoimaisuuden kuin kuntalaisten hyvinvoinnin kannalta. Vaikeassa taloustilanteessa niiden järjestämiseen kaivataan uusia tapoja, Ville Nieminen sanoo.

Lähipalvelukilpailu on osa Vaikuttavat lähipalvelut -projektia, joka selvittää kuntalaisten käsityksiä lähipalveluista ja pyrkii kehittämään palveluita asiakaslähtöisesti. Projekti käynnistyi vuonna 2013, ja siihen osallistuvat Kuntaliitto, valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. Loppuraportti ilmestyy tammikuussa 2016.

Lisätietoja:
projektikoordinaattori Ville Nieminen, Kuntaliitto, p. 050 564 6622
erityisasiantuntija Antti Kuopila, Kuntaliitto, p. 050 345 2390
innovaatio-asiantuntija Tuula Jäppinen, Kuntaliitto, p. 050 520 0385

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista