Tiedote, 

Kuntaliiton toimitusjohtaja Jari Koskinen Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuudessa 27.11.2015

Itsehallintoa korostettava uudistuksessa

(Kuntaliitto tiedottaa 27.11.2015) Kuntaliiton toimitusjohtaja Jari Koskinen muistuttaa sekä kuntien itsemääräämisoikeudesta että tulevien sote-alueiden itsehallinnosta uudistusta valmisteltaessa.

– Kuntien lausuntoaika itsehallintoalueiden perusteista on alkanut. Kunnilta puuttuu vielä paljon tietoa uudistuksen käytännön vaikutuksista, mutta jo nyt kannattaa korostaa itsehallinnon merkitystä ja uudistuksen perustavoitteita, Koskinen sanoi perjantaina Seinäjoella Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuudessa.

– Kunnalliseen itsehallintoon kuuluu, että kunnat saavat itse päättää, mihin alueeseen kuuluvat. Monet kunnat kuuluvat nyt eri maakuntaan kuin sairaanhoitopiiriin, ja valintoja täytyy tehdä. Tähänkin asti maakunnan vaihtaminen on ollut mahdollista asiointipainotusten muuttuessa vuosien myötä.

Koskinen korosti paluuta perusasioihin: sote-uudistuksen tavoitteena on vahvistaa sosiaali- ja terveyspalveluja asukaslähtöisesti ja vaikuttavasti. Erittäin tärkeä kysymys on kuntien vastuulle jäävän terveyden edistämisen kytkeminen itsehallintoalueiden toimintaan, ja siksi uudistuksen rinnalla on mietittävä tulevaisuuden kunnan tehtäviä ja roolia alueensa elinvoiman kehittäjänä.

– Hallituksen linjausten mukaan itsehallintoalueiden päätöksenteko perustuu omiin suoriin vaaleihin. Kunnat eivät siis käytä valtaa itsehallintoalueilla, mutta ne eivät myöskään ole valtion hallinnon jatke. Liian tiukka valtion ohjaus romuttaa itsehallinnon idean, alueellisen aloitteellisuuden ja demokratian toteutumisen, Koskinen sanoi.

Koskinen toivoo kuntien saavan mahdollisimman pian valmistelutietoa muun muassa tehtävien jaosta, rahoitusjärjestelyistä ja kiinteistöomaisuuden kohtalosta. Kuntien lausunnonantoa selkeyttävänä hän piti esimerkiksi sitä, että hallitus on linjannut, ettei toisen asteen koulutus ainakaan alkuvaiheessa siirry itsehallintoalueille.

– Tulevia vastuita määriteltäessä on huolella katsottava myös se, mitä tehtäviä valtion aluehallinnolta voisi siirtyä kunnille. Esimerkiksi työllisyyden hoidon vastuut ja resurssit olisi mielekästä keskittää samoihin käsiin kuntatasolle.

– Kuntien asiantuntemusta ja kokemusta on käytettävä aidosti hyväksi. Kuulemisella on suora vaikutus uudistuksen tavoitteen toteutumiseen, Koskinen totesi.

Lisätietoja: 

Toimitusjohtaja Jari Koskinen, p. 044 976 4225 

Tagit