Tiedote, 

Jari Koskinen Kuntaliiton toimitusjohtajaksi

(Kuntaliitto tiedottaa 20.8.2015) Suomen Kuntaliiton toimitusjohtajaksi on valittu Jari Koskinen ja varatoimitusjohtajaksi Hanna Tainio. Kuntaliiton hallitus päätti valinnoista torstaina 20.8.

​Valtiotieteen maisteri, toimitusjohtaja Jari Koskinen on toiminut noin 13,5 vuotta kokoomuksen kansanedustajana vuosina 1996-2009 ja noin neljä vuotta maa- ja metsätalousministerinä kahdessa eri hallituksessa. Koskinen on toiminut Hauhon kunnanvaltuutettuna 28 vuotta ja kuntaliitoksen jälkeen runsaat kolme vuotta Hämeenlinnan kaupunginvaltuutettuna. Kuntakentän luottamustoimiin kuuluu myös noin 10 vuotta Hämeen maakuntaliiton hallituksen ja valtuuston puheenjohtajana.

Nykyinen Kuntaliiton toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma siirtyy johtajaksi Kelaan lokakuun alusta.

 

Hanna Tainio varatoimitusjohtajaksi

Kuntaliiton hallitus valitsi samassa kokouksessa torstaina liiton  varatoimitusjohtajaksi Hanna Tainion.

Lääketieteen tohtori, dosentti Hanna Tainio toimii asiantuntijaylilääkärinä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yleishallinnossa. Hän oli Sdp:n kansanedustajana vaalikauden 2011-2015. Tampereen kaupunginvaltuutettuna hän on toiminut vuodesta 1988 lähtien, siitä valtuuston puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana yhteensä neljä vuotta. Tainio oli Kuntaliiton valtuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja vuodet 2009-2013 ja Kuntarahoituksen hallituksen jäsen 2009-2011. Hän on toiminut myös muun muassa Pirkanmaan maakuntavaltuuston puheenjohtajana ja toimii tällä hetkellä Raha-automaattiyhdistyksen hallituksen puheenjohtajana.

Muun muassa sosiaali- ja terveysasioista sekä opetuksesta ja kulttuurista vastaavan varatoimitusjohtajan paikka vapautui, kun edellinen varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen valittiin kansanedustajaksi keväällä.

Seitsemän vuoden määräaika

Uudet johtajat valittiin seitsemän vuoden määräajaksi, joka päättyy vuoden 2022 lopussa.  Kuntaliitolla on kaksi varatoimitusjohtajaa. Toimitusjohtajan varahenkilönä jatkaa varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen, jonka toimialaan kuuluvat muun muassa kuntatalous, alue- ja yhdyskunta-asiat sekä työmarkkinalaitos.

Toimitusjohtajaksi jätti hakemuksen 10 henkilöä ja varatoimitusjohtajaksi 8 henkilöä. Liiton hallitus teki molemmat valinnat yksimielisesti.

Suomen Kuntaliitto on kaikkien maamme kuntien ja kaupunkien kaksikielinen etujärjestö, kunnallisten palvelujen asiantuntija ja kehittäjä. Mukana toiminnassa ovat myös maakuntaliitot, sairaanhoitopiirit ja muut kuntayhtymät. Kuntien työnantajatehtäviä hoitaa Kuntaliittoon kuuluva KT Kuntatyönantajat.

Valittujen kuvat median käyttöön: 
https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelu/viestinta-ja-markkinointi/mediapalvelu

Lisätietoja:
Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja Sirpa Paatero, 050 512 1602
Jari Koskinen, 044 976 4225
Hanna Tainio, 050 567 1624