Tiedote, 

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen Kauhavalla:

Julkinen hallinto kaipaa uudistusta

(Kuntaliitto tiedottaa 16.2.2015) Suomalaisen julkisen hallinnon rakenteet tarvitsevat uudistumista ja kokonaisnäkemystä uudistuksen tekemiseen, painotti Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen Kauhavan kaupunginvaltuuston iltakoulussa maanantai-iltana.

​ - Peruslinjaukset on syytä valmistella parlamentaarisesti siten, että kaikki keskeiset poliittiset puolueet sitoutuvat niihin pitkäjännitteisesti. Kuntien rooli sekä suhde valtion aluehallintoon ja keskushallintoon sekä eri hallinnon tasojen keskinäiset toimivaltasuhteet on määriteltävä uudelleen vastaamaan 2020-luvun haasteista ja mahdollisuuksia. 

Kietäväinen korosti, että tavoitteena tulee olla kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen sekä nykyistä tuloksekkaammin toimiva selkeä ja läpinäkyvä hallinto. Myös paikallisuuden ja kansalaisyhteiskunnan vahvistumista on edesautettava.

- Sektorikohtaisia hallinnonuudistusselvityksiä ja erilaisia kuntaselvityksiä on tehty varsin paljon. Ne eivät ole tähän mennessä juurikaan onnistuneet, koska laajempi yksimielisyys kokonaiskuvasta puuttuu, arvioi Kietäväinen. 

- Tällaisia riittävän syvällisiä ja laaja-alaisia uudistuksia ei kyetä valmistelemaan ja toteuttamaan yhden eduskuntavaalikauden aikana, sen tämä vaalikausi on osoittanut. Siksi tarvitaan parlamentaarista valmistelua näyttämään uudistuksille suuntaa yli eduskuntavaalikausien. Uudistukset on tehtävä yhteistyössä kuntien kanssa. Keskusjohtoisesti toimien ne eivät onnistu.

Lisätietoja:  
varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen, p. 0400 486 043