Tiedote, 

Kuntaliiton ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntatilaisuus, Oulu 18.9.2015

Kunnat vahvoja myös soten jälkeen

(Kuntaliitto tiedottaa 18.9.2015) Suomalaiset kunnat säilyvät tulevaisuudessa vahvoina ja merkittävinä toimijoina sote-uudistuksen jälkeenkin, arvioi Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen 18.9.2015 Pohjois-Pohjanmaan maakuntatilaisuudessa Oulussa.


– Viime aikoina olen kuullut monia puheenvuoroja, joiden mukaan sote-uudistus tekee kunnista tarpeettomia vaakunankiillottajia ilman todellista merkitystä. Mielestäni sellaiset kommentit ovat virheellisiä ja tarkoitushakuisia, Kietäväinen sanoi.

Hän korosti, että sote-uudistuksen jälkeen suomalaisten kuntien tehtävät ovat selvästi merkittävämmät kuin keskimääräisessä eurooppalaisessa kunnassa. Kuntien vastuulle jäävät muun muassa varhaiskasvatus, perusopetus, kaavoitus, maapolitiikka, asuntopolitiikka ja joukkoliikenne sekä kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja vapaa-ajantoimi.

Kietäväisen mukaan tulevaisuudessa erityisesti kuntien rooli paikallisen ja seudullisen elinvoiman edistäjinä korostuu. Sitä tukee uudenlaisen paikallisuuden nousu, joka muokkaa kuntien roolia samaan aikaan sote-uudistuksen kanssa.

– Paikallisyhteisöjen aktiivisuus sekä oman kulttuurin ja laajemminkin paikallisen omatoimisuuden arvostus ovat selvästi kasvussa. Se antaa kunnille uudenlaisia vahvistumisen mahdollisuuksia. Mitä paremmin kunnat pystyvät kokoamaan paikallisen ja seudullisen elinkeinoelämän, kansalaisjärjestöt ja muut toimijat toteuttamaan yhteisiä tavoitteita, sitä paremmin ne kykenevät edistämään elinvoimaa, Kietäväinen pohti.

Hän pitää erittäin tärkeänä sitä, että maan hallitus on päättänyt valmistella tulevaisuuden kunnan käsitettä parlamentaarisesti.

– Toivon, että parlamentaarisella valmistelulla saavutetaan asiasta laaja, yhteinen näkemys, joka kestää yli erilaisten vaalien.

 

Lisätietoja:

varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen, p. 0400 486 043

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista