Tiedote, 

Kuntaliiton ja Varsinais-Suomen liiton maakuntatilaisuus, Turku 29.9.2015

Kunnissa halukkuutta turvapaikanhakijoiden vastaanottoon

(Kuntaliitto tiedottaa 29.9.2015) Kunnissa on halukkuutta turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskusten perustamiseen vapaaehtoisuuden pohjalta, korosti Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen 29.9.2015 Varsinais-Suomen maakuntatilaisuudessa Turussa.

 

- Kuten muidenkin julkishallinnon järjestämistä palveluista, myös turvapaikanhakijoiden vastaanotosta on valtion ja kuntien välillä voitava sopia. Ripeä päätöksenteko kunnissa edellyttää hyvää yhteistyötä valtion kanssa. Myös vastuukysymysten on oltava selkeitä, Kietäväinen korosti.

 

- On tärkeää, että henkilöstöä pyritään löytämään vastaanottokeskuksiin ensisijaisesti valtion, yritysten ja valtakunnallisten järjestöjen piiristä. Valtio vastaa vastaanottokeskusten kustannuksista.

 

- Sen jälkeen kun turvapaikanhakija on saanut oleskeluluvan, on siirtymisen kuntalaiseksi oltava hallittua ja suunnitelmallista. Kotouttamistoimien uudistaminen ja esimerkiksi kielenopetukseen pääsyn nopeuttaminen ovat asioita, joihin tarvitaan nyt riittävästi voimavaroja sekä nykyistä tuloksekkaammin toimiva kotouttamisjärjestelmä, Kietäväinen sanoi.

 

Kietäväinen on huolissaan kotouttamisen kustannusten korvaamisesta kunnille. Valtion maksama laskennallinen korvaus on jo pitkään ollut riittämätön, ja ensi vuoden valtion budjettiin tulossa oleva rahasumma perustuu lisäksi liian pieneen kotoutettavien määrään.

 

- Hallituksen budjettiesitys on rakennettu sen varaan, että turvapaikanhakijoita olisi ensi vuonna noin 15 000, joista 8 000 saisi myönteisen turvapaikkapäätöksen. Tämä on täysin epärealistista, kun jo tänä vuonna arvioidaan jopa 50 000 ihmisen hakevan turvapaikkaa Suomesta, Kietäväinen muistutti.

 

Lisätietoja:
varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen, p. 0400 486 043

Tagit