Tiedote, 

Kuntaliitto etsii uusia lähipalvelumalleja kilpailulla

(Kuntaliitto tiedottaa 12.2.2015) Kilpailun teemana on lapsiperheiden sujuva arki, ja kuka tahansa voi osallistua siihen omalla mallillaan.

Vaikeassa taloustilanteessa ja niukkojen resurssien edelleen huvetessa lähipalveluiden toteuttamiseen ja tuottamiseen kaivataan uusia tapoja. Kuntaliitto on käynnistänyt uusien lähipalvelumallien löytämiseksi kilpailun. Tarkoituksena on aktivoida uusia tahoja ideoimaan ratkaisuja lähipalveluiden uudistamiseksi ja löytää uusia tapoja parantaa kuntalaisten arkea.

Lähipalvelut ovat jokaiselle tärkeitä, ja siksi kuka tahansa voi osallistua kilpailuun omalla mallillaan. Kilpailuun osallistuvan mallin takana tulee kuitenkin olla ryhmä, eli 2 tai useampia henkilöitä.

Kilpailun teemana on lapsiperheiden sujuva arki. Kilpailun keskiössä on pohdinta, kuinka monien toimijoiden yhteistyön sekä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kumppanuuden kautta on mahdollista vaikuttaa arjen sujuvuuteen. Myös erilaiset yhteisöllisyyteen pohjaavat ratkaisut ovat toivottavia.

Kilpailussa voi osallistua kahteen sarjaan: idea- ja tuotesarjaan. Idea-sarjassa kilpailevat ideatasolla olevat mallit, tuote-sarjassa puolestaan valmiimmat tai jo käyttöönotetut mallit. Idea-sarjan pääpalkinto on 3000 euroa ja tuote-sarjan pääpalkinto 5000 euroa. Lisäksi kilpailuun osallistuneille voidaan jakaa enintään neljä erityismainintaa, joista kukin on suuruudeltaan 500 euroa.

Kilpailuun voi osallistua 30.4.2015 klo 15 mennessä. Voittajat julkistetaan syksyllä 2015.

Lähipalvelut osa kuntalaisen arkea ja kunnan elinvoimaisuutta

Lähipalvelut ovat kuntalaisten arjessaan tarvitsemia palveluita. Ne ovat keskeisessä asemassa niin kunnan elinvoimaisuuden kuin kuntalaisten sujuvan arjen ja hyvinvoinninkin kannalta. Lähipalveluja tuottavat monipuolisesti eri toimijat julkiselta, yksityiseltä tai kolmannelta sektorilta.

Lähipalveluita ei voi tyhjentävästi listata, sillä ne ovat käyttäjäkohtaisia. Erityisesti alueelliset erot tekevät lähipalveluista vaikeasti määriteltäviä. Siksi lähipalveluita tarkastellessa tulee ottaa huomioon myös alueelliset eroavaisuudet ja erityispiirteet.

Ilmoittautuminen ja lisätietoja kilpailusta:

 

Malli ilmoitetaan kilpailuun osallistumislomakkeella, jonka yhteydessä toimitetaan vapaamuotoinen esittely mallista. Lomake on täytettävä 30.4.2015 klo 15 mennessä.

 

Lisätietoa kilpailusta ja osallistumislomake ovat osoitteessa www.kunnat.net/lahipalvelukilpailu.

 

Tiedustelut projektikoordinaattori Ville Niemiselle sähköpostitse osoitteeseen ville.nieminen@kuntaliitto.fi tai puhelimitse numeroon 050 564 6622.

 

Lisätietoa lähipalveluista:
Antti Kuopila, erityisasiantuntija, p. 050 345 2390
Ville Nieminen, projektikoordinaattori, p. 050 564 6622

Tagit