Tiedote, 

Kuntaliitto kuntien kumppaniksi kansallisen palveluarkkitehtuurin toteutuksessa

(Kuntaliitto tiedottaa 22.4.2015) Kuntaliittoon on perustettu Kansallisen palveluarkkitehtuurin (KaPA) tavoitteiden toteutumista kuntasektorilla tukeva hanketoimisto (Kunta-KaPA).

​Hanketoimiston tehtävänä on auttaa kuntia sekä kuntayhtymiä sijoittamaan palveluarkkitehtuurin tuomat palvelut osaksi toimintaympäristöään sekä välittämään kuntasektorin tarpeet kansalliseen ratkaisuun.

Toimistossa tulee työskentelemään kuusi henkilöä, minkä lisäksi se hyödyntää Kuntaliiton ja kuntien asiantuntijoita sekä työskentelee tiiviissä yhteistyössä valtiovarainministeriön ja Väestörekisterikeskuksessa toimivan  KPA-yksikön kanssa.

Tehtävänä on erityisesti tunnistaa ja kuvata ne kohteet, joilla palveluarkkitehtuurilla pystytään tuottamaan kunnille ja sitä kautta kansalaisille eniten hyötyjä. Tästä edetään eri osapuolten yhteistyönä toteutukseen ja käyttöönottoon.

”Suomessa on 317 kuntaa, jotka ovat digitaalisten palvelujen hyödyntämisessä hyvin eri vaiheessa. Kansallisia ratkaisuja odotellessa on rakennettu paikallisia toimintamalleja. Useamman kunnan kanssa asioivien kansalaisten tai yritysten voi olla vaikea hahmottaa toisistaan poikkeavia asiointitapoja”, sanoo ohjelmapäällikkö Maria Nikkilä valtiovarainministeriöstä.

”Yhtenevän asiointikokemuksen lisäksi tavoitteena on helpottaa viranomaisten keskinäistä tiedonvaihtoa sekä jakaa ja hyödyntää jo käytännössä testattuja parhaita käytäntöjä. Helsingin kaupungin palvelutietovaranto on hyvä esimerkki tällaisesta”, Nikkilä jatkaa.

”Kuntasektori on niin laaja osa julkista hallintoa, että sen mukaan tulo kansalliseen palveluarkkitehtuuriin tuottaa merkittäviä hyötyjä koko julkisen hallinnon digitalisaatiolle. Erityisesti tietojen yhteiskäyttö lisää palvelujen laatua ja toiminnan tuottavuutta. Kuntaliitto on kunnille luonteva yhteistyökumppani ja siksi olemme päättäneet panostaa omalta osaltamme KaPA-työhön”, toteaa tietoyhteiskunta-asiain päällikkö Heikki Lunnas Kuntaliitosta.

Lisätietoa:

Kuntaliitto
Projektipäällikkö Tommi Karttaavi, tommi.karttaavi@kuntaliitto.fi
p. 050 563 3935
Tietoyhteiskunta-asiain päällikkö Heikki Lunnas, heikki.lunnas@kuntaliitto.fi
p. 050 667 25

Valtiovarainministeriö
Ohjelmapäällikkö Maria Nikkilä, maria.nikkila@vm.fi, p. 02955 30514 

Kansallinen palveluarkkitehtuuri luo yhteen toimivan digitaalisten palvelujen infrastruktuurin, jonka avulla tiedon siirto organisaatioiden ja palvelujen välillä on helppoa. Ohjelmassa luodaan kansallinen palveluväylä (tiedon välityskerros), kansalaisten, yritysten ja viranomaisten tarvitsemat yhteiset palvelunäkymät, uusi kansallinen sähköinen tunnistusratkaisu sekä kansalliset ratkaisut organisaatioiden ja luonnollisten henkilöiden roolien ja valtuutusten hallintaan. Ohjelmaa koordinoi valtiovarainministeriö ja käytännön toteutuksesta vastaa Väestörekisterikeskus. http://vm.fi/palveluarkkitehtuuri

 

Kuntaliitossa on muutaman vuoden ajan toteutettu yhteistyössä kuntien kanssa kuntasektorin yhteistä kokonaisarkkitehtuuria, joka muodostaa vahvan pohjan palveluarkkitehtuurin toteuttamiselle. Kokonaisarkkitehtuurissa on kuvattu organisaation toimintaprosessien, tietojärjestelmien, niissä olevien tietojen ja käytettyjen teknologioiden muodostama kokonaisuus. 

 

Lisää aiheesta