Tiedote, 

Kuntaliitto odottaa panostuksia työttömyyden hoitoon – kuntien veronkorotuspaineet kasvavat

(Kuntaliitto tiedottaa 12.8.2015) Valtiovarainministeriön esitys, jonka mukaan valtion toimenpiteet vahvistavat kuntataloutta ensi vuonna 450 miljoonalla eurolla, on Kuntaliiton arvion mukaan ylimitoitettu. Ministeriön arvio ei ota huomioon kuntien yhteisöveron jako-osuuden viiden prosenttiyksikön määräaikaisen korotuksen päättymistä. Tästä aiheutuu kunnille 270 miljoonan euron tulomenetys.

Menetyksiä aiheutuu myös valtionosuuksien indeksitarkistusten jäädyttämisestä, yhteensä 61 miljoonaa euroa. Suunnitellut leikkaukset lisäävät kuntien veronkorotuspaineita. On välttämätöntä, että perjantaina julkaistava valtiovarainministeriön budjettiehdotus keskittyy koko julkisen talouden, ei vain valtiontalouden, tervehdyttämiseen. 

- Budjettiesitykseen sisältyvän työtulovähennyksen ja muiden veroperusteiden muutosten vaikutukset on ehdottomasti kompensoitava kunnille hallitusohjelman mukaisesti, painottaa Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen.

- Kuntaliitto on tyytyväinen, että VM:n budjettiesitykseen sisältyy täysimääräisenä valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistus, suuruudeltaan 0,4 miljardia euroa.

Liitto on huolissaan työttömyyden pahenemisesta. Erityisen huolestuttavaa on pitkäaikaistyöttömyyden merkittävä, yli viidenneksen kasvu vuoden sisällä.

- Työttömyyden kasvu on aiheuttanut kunnille lisäpaineita, koska kuntien vastuuta pitkäaikaistyöttömien aktivoinnista on lisätty. Liitto vaatii, että budjettiesitykseen varataan riittävät voimavarat ja toimivalta työttömien aktivointiin sekä esittää työllisyyden kuntakokeilun pilotoinnin käynnistämistä jo ensi vuoden alusta.

Lisätietoja:
Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen, p. 0400 486 043
Kuntatalousyksikön johtaja Ilari Soosalu, p. 050 371 2999
Pääekonomisti Minna Punakallio, p. 040 751 5175

 

Lisää aiheesta

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Siniset kikkareet

Uudistuvat, erilaistuvat ja elinvoimaiset kunnat: tutustu Kuntaliiton ehdotuksiin hallitusohjelmakirjauksiksi

Eduskuntavaalit ovat myös kuntavaalit. Kokosimme kuntakentän 13 kärkitavoitetta kevään hallitusohjelmaneuvotteluihin.

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiin.