Tiedote, 

Kuntaliitto: Sote-alueille aito itsehallinto

(Kuntaliitto tiedottaa 29.10.2015) Sosiaali- ja terveydenhuollon ympärille perustettavien alueiden itsehallinnon pitää olla aitoa, pääsääntöisesti samoin periaattein kuin nyt kunnallinen itsehallinto toimii. Kuntaliitto tukee tulevien itsehallintoalueiden verotusoikeutta siirtymäajan jälkeen. Kuntaliitto korostaa, että alueille tarvitaan valtionosuusjärjestelmä, joka ottaa huomioon alueiden erilaiset olosuhteet, palvelutarpeet ja veropohjan. 

Kuntaliiton hallituksen työvaliokunta keskusteli torstaina sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta nykyisten valmistelutietojen perusteella. Liitto pitää järkevänä, että itsehallintoalueiden toimiala on aluksi rajattu, mutta laajenee myöhemmin – kuitenkin niin, että päällekkäisyydet kuntien yleisen toimialan kanssa vältetään.

Ensi vaiheessa sote-palvelujen järjestämisvastuun ohella itsehallintoalueille pitäisi antaa palo- ja pelastustoimen vastuu sekä maakuntaliittojen nykyiset tehtävät. Myös valtion aluehallinnon tehtävien siirtoa tulee selvittää tavoitteena selkeä, nykyistä tehokkaammin toimiva julkinen aluehallinto.

Itsehallintoon kuuluu vaaleihin perustuva oma päätösvalta. Järjestämisvastuun ohella itsehallintoalueilla tulee olla myös valta päättää, miten palveluita tuotetaan. Itsehallintoalueiden tehtävät on säädettävä lailla kuten nykyisin kuntien tehtävät. Samoin pitää soveltaa rahoitusperiaatetta: valtio turvaa niiden palvelujen rahoituksen, jotka se lailla säätää hoidettavaksi.

Itsehallintoalueiden verotusoikeus tuo suuren muutoksen julkisen sektorin rahoitukseen. Ennen kuin verotusoikeus saadaan järjestettyä, valtion tulee vastata itsehallintoalueiden alijäämien kattamisesta sekä turvata vieraan pääoman saaminen valtion takauksilla. Siirtymäkauden rahoitusmalli on suunniteltava pikaisesti, ja siinä pitää huomioida myös kuntiin jäävien tehtävien rahoitus ja erilaiset kunnat ja alueet.

Myös omaisuuden siirto pitää selvittää ja toteuttaa riittävän siirtymäajan turvin.

Kuntaliiton käynnistämä ohjelma määrittelee tulevaisuuden kuntien roolin alueen elinvoiman ja asukkaiden elämän tukena. Samalla selvitetään itsehallintoalueiden ja kuntien tehtävien työnjakoa ja yhteistyötä.

Lisätietoja:
Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja Sirpa Paatero, 050 512 1602
Toimitusjohtaja Jari Koskinen, 044 9764225
Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen, 0400 486 043
Varatoimitusjohtaja Hanna Tainio, 050 567 1624 

 

Lisää aiheesta

Tagit