Tiedote, 

Kuntaliitto valtion budjettiesityksestä:

Kuntatalouden tasapaino varmistettava

(Kuntaliitto tiedottaa 10.9.2015) Kuntaliitto pitää tärkeänä, että hallitus on aloittanut julkisten menojen säästöt ja toimenpiteet, joilla kansallista kilpailukykyä vahvistetaan. Tätä kautta luodaan pohjaa julkisen talouden tasapainottamiselle ja työllisyyden parantamiselle kestävällä tavalla.

Hallituksen kuntataloudelle asettamat rahoitusasematavoite ja menorajoite ovat Kuntaliiton näkemyksen mukaan kannatettavia.

- Julkisen talouden suunnitelman tasapainottamistavoitteet laittavat pisteen aikaisemmin harjoitetulle osaoptimoinnille kuntien ja valtion kesken. Julkinen talous nähdään nyt aidosti kokonaisuutena, arvioi Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen.

Kuntaliitto on huolissaan hallituksen 8.9.2015 esittämistä toimenpiteistä kilpailukyvyn parantamiseksi, sillä niiden taloudelliset hyödyt kunnille on arvioitu liian suuriksi. On pelättävissä, että kuntasektorilta leikataan enemmän kuin kunnille syntyy todellisia säästöjä, mikäli yksityisen sektorin sosiaaliturvamaksujen alennuksia katetaan julkisen sektorin säästöillä.

- Liian suureksi arvioidut säästöt vaarantavat kuntatalouden tasapainottamistavoitteen toteutumisen, sanoo Kietäväinen.

- Yksityisille työnantajille luvatut sosiaaliturvamaksujen alennukset on annettava myös kuntatyönantajille.

Kuntaliitto muistuttaa, että kuntien tehtävien ja velvoitteiden karsiminen miljardilla eurolla kuntatalouden tasapainottamiseksi on välttämätöntä.

- On ymmärrettävää, ettei tähän budjettiin sisälly arviota tehtävien ja velvoitteiden vähentämisen kustannusvaikutuksista, sillä vaikutukset alkavat näkyä vasta vuodesta 2017 lähtien, analysoi Kietäväinen.

Liitto pitää välttämättömänä, että oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden kotouttamisesta aiheutuvat kustannukset korvataan kunnille nykyistä paremmin.

Kuntaliitto on tyytyväinen, että valtionosuuksiin saadaan täysimääräisesti kustannusten tarkistus ja että veroperustemuutokset korvataan kokonaisuudessaan kunnille.

Työllisyyden hoitoon tarvitaan lisäpanoksia

Työttömyyden hoitoon on lisäbudjetissa varattu 21,6 miljoonaa euroa julkisiin työvoima- ja yrityspalveluihin.

- Tämä on ratkaisuna oikeansuuntainen, muttei riittävä, sanoo Kietäväinen.

Kuntaliitto pitää välttämättömänä, että työttömien aktivointiin panostetaan ja voimavaroja suunnataan etenkin pitkäaikaistyöttömyyden kasvun hillintään.

Kuntaliitto edellyttää kuntien veropohjan laajentamista kunnallisveron korotuspaineiden hillitsemiseksi.

- Kuntien veropohjan laajentamista pääoma-, liikenne-, polttoaine- ja ympäristöverojen osalta on selvitettävä, suosittelee Timo Kietäväinen.

Lisätietoja:

Timo Kietäväinen, varatoimitusjohtaja p. 0400 486 043
Ilari Soosalu, johtaja, kuntatalous, p. 050 371 2999
Minna Punakallio, pääekonomisti, p. 040 751 5175

 

Lisää aiheesta

Tagit