Tiedote, 

Kuntien hahmotelmia tulevaisuudesta julkaistaan uudessa piirrosvideosarjassa

(Kuntaliitto tiedottaa 9.6.2015) Kolmelle eri kuntaryhmälle hahmotellut tulevaisuuden kuntakuvat tarkastelevat vaihtoehtoisia tulevaisuuden suuntia pienille ja keskikokoisille kunnille sekä kaupungeille.

​Piirrosvideoina toteutetut tulevaisuuskuvat on hahmoteltu kolmenkymmenen erilaisen kunnan luottamushenkilö- ja viranhaltijajohdon edustajan kanssa Kuntaliiton verkostoprojektissa Uuden sukupolven organisaatiot ja johtaminen (USO). Kuntakuvat julkaistiin tiistaina 9.6.2015 USO-verkostoprojektin teemaseminaarissa Tiedekeskus Heurekassa, Vantalla.

– Eri kuntaryhmien kuntakuvat poikkeavat monilta osin toisistaan, mutta osittain niissä näkyvät myös samat muutosilmiöt. Keskeisin yhdistävä tekijä on kuntien ja kuntalaisten omaehtoinen kehittämispotentiaali, sanoo kuntakuvien analyysityötä johtanut yliopistolehtori Jenni Airaksinen Tampereen yliopistosta.

– On ainutlaatuista, että kunnat tekevät näin laajasti yhteistä valtakunnallista tulevaisuuspohdintaa. Yleensä tällaisia tulevaisuusharjoituksia tehdään suppeammalla joukolla tutkijoiden ja työryhmien toimesta, sanoo Kuntaliiton ja FCG Konsultointi Oy:n kumppanina skenaariotyössä toiminut Airaksinen.

Kuntakuvat työkaluna tulevaisuustyölle

– Kuntakuvat ovat työkalu kuntien tulevaisuustyölle. Ne toimivat myös kuntien tulevaisuudesta käytävän yleisen keskustelun herätteenä paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti, sanoo Kuntaliiton tutkimus- ja kehitysjohtaja Kaija Majoinen.

– Normien purku ja kuntien vapausasteiden lisääminen ovat vahvasti uuden hallituksen agendalla. Samalla myös kuntajohdossa nähdään, kuntakoosta riippumatta, kuntien ja kuntalaisten kehittämispotentiaali tulevaisuuden mahdollisuutena. Tulevaisuuden kuntakuva-aineistolla on potentiaalia toimia myös keskustelunavauksena uuden hallituksen kuntapolitiikan tarkempaa linjaa haettaessa, ennakoi Majoinen.

– Kuntien tulevaisuuden määrittelyä ei voi tehdä ylhäältä alaspäin virastomaisena, suljettuna prosessina, vaan prosessiin tarvitaan kuntien aktiivista roolia, ei vain kuntien kuulemista. Kuntakentän uudistumiseksi tarvitaan uutta luovia prosesseja, kumppanuutta ja vuorovaikutusta kuntien, valtion ja kansalaisyhteiskunnan välillä, Majoinen tähdentää.

Laajempi kirjallinen raportti videoissa esitetyistä tulevaisuuden kuntakuvista julkaistaan syksyllä 2015.

Piirrosvideot kuntien tulevaisuuskuvista:
https://www.youtube.com/user/Kuntaliitto
(Pienet kunnat, keskikokoiset kunnat, kaupungit)

Lisätietoja:
Jenni Airaksinen, yliopistolehtori, Tampereen Yliopisto, p. 050 322 1402
Kaija Majoinen, tutkimus- ja kehitysjohtaja, Kuntaliitto, p. 0500 811 239
Markus Pauni, kehityspäällikkö, Kuntaliitto p.  050 439 5612
Jarmo Asikainen, toimialajohtaja, FCG Konsultointi Oy p. 050 361 1357

Tagit