Tiedote, 

Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuujako selvitettävä

(Kuntaliitto tiedottaa 9.11.2015) Hallituksen linjaukset sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 15 itsehallintoalueella jättävät vielä lukuisasti yksityiskohtia auki. Kuntaliitto painottaa itsehallintoalueiden todellista päätösvaltaa vaaleilla valittujen päättäjien kautta. Palvelujen rajankäyntiin kuntien kanssa tulee luoda selkeä sopimusmenettely. 

​Hallitusohjelman mukaisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisen tavoitteena on terveyserojen kaventaminen ja kustannusten hallinta. Yhdenvertaisten palvelujen järjestäminen edellyttää, että itsehallintoalueiden oma palvelutuotanto on kaikille saatavilla, ja sitä tukevat yksityiset ja kolmannen sektorin palvelut.

Itsehallintoalueiden hankintoja on syytä tehdä yhteisesti. Nyt jo laajalti yhteisiä julkisen hallinnon hankintoja toteuttava Kuntahankinnat Oy tulee pitää itsehallintoalueiden yhteistyön perustana. Näin varmistetaan julkisten hankintojen kustannustehokas toteutus.

Ensi vaiheessa sote-palvelujen järjestämisvastuun ohella itsehallintoalueille siirretään palo- ja pelastustoimen vastuu sekä maakuntaliittojen nykyiset tehtävät sekä tehtäviä valtion aluehallinnolta. Tavoitteena tulee olla selkeä, nykyistä tehokkaammin toimiva julkinen aluehallinto.

Aluehallinnon tehtäviä voidaan hallituksen linjauksen mukaisesti siirtää myös kunnille. Kuntaliitto odottaa, että tulevaisuuden kunnan rooli ja tehtävät selvitetään itsehallintoalueiden vastuiden rinnalla. Tulevaisuuden kunnan parlamentaarinen valmistelu on tärkeää käynnistää mahdollisimman pian.

Kunnan rooli alueen elinvoiman ja asukkaiden hyvinvoinnin edistämisessä sekä kansanvallan ja osallistumisen areenana on tärkeä. Rajapintoja itsehallintoalueiden vastuisiin on selvitettävä muun muassa seuraavissa kunnan palveluissa: hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kulttuuri ja liikunta, oppilas- ja opiskelijahuolto, varhaiskasvatus ja koulutus, työllisyys, maahanmuuttoasiat, kaavoitus, liikenne ja tukipalvelut.

Omat vaalit ja päätösvalta

Itsehallintoon kuuluu vaaleihin perustuva oma päätösvalta. Järjestämisvastuun ohella itsehallintoalueilla tulee olla myös valta päättää, miten palveluita tuotetaan. Itsehallintoalueiden tehtävät on säädettävä lailla kuten nykyisin kuntien tehtävät. Samoin pitää soveltaa rahoitusperiaatetta: valtio turvaa niiden palvelujen rahoituksen, jotka se lailla säätää hoidettavaksi.

Kuntaliitto pitää välttämättömänä, että kuntien ja kuntayhtymien kuulemisella on aito vaikutus lopulta tehtäviin päätöksiin itsehallintoalueista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen.

Lisätietoja: 
Toimitusjohtaja Jari Koskinen, 044 976 4225
Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen, 0400 486 043
Sosiaali- ja terveysasioiden johtaja Tarja Myllärinen, 050 596 9866
Lakiasiain johtaja Arto Sulonen, 0400 850 232

Tags