Tiedote, 

Kuntajohtajat arvioivat hallitusohjelman:

Kuntien kustannusten karsiminen tärkeintä

(Kuntaliitto tiedottaa 26.8.2015) Kuntajohtajat pitävät kuntien kustannusten karsimista kuntien kannalta hallitusohjelman tärkeimpänä kärkihankkeena, ilmenee Kuntaliiton kyselystä. Tämä kärkihanke saa selvästi eniten täyden kympin arvioita asteikolla 1-10.

Yli puolet vastanneista kuntajohtajista näkee, että nykyinen hallitusohjelma vahvistaa kuntien ja valtion välistä luottamusta. Luottamus taloudellisten tavoitteiden toteutumiseen kuitenkin horjuu kuntajohtajien keskuudessa. Kyselytulokset julkaistiin keskiviikkona alkaneilla Kuntajohtajapäivillä Lappeenrannassa.

Elokuussa 2015 kaikille Manner-Suomen kuntajohtajille lähetettyyn kyselyyn vastasi yhteensä 131 kuntajohtajaa, vastausprosentti oli 43,5. Kyselyyn vastanneet kunnanjohtajat edustavat kattavasti kaikkia erikokoisia kuntia. 

Sote-uudistuksen parlamentaarinen valmistelu saa kannatusta

Toiseksi eniten kympin arvosanoja hallitusohjelman kärkihankkeista kuntajohtajat antavat sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukselle. Kuntajohtajilta tulee tukea myös sosiaali- ja terveydenhuollon parlamentaariselle valmistelulle, jota kannattaa yli 70 prosenttia vastaajista.

- Yhteensä 42 prosenttia kyselyyn vastanneista kuntajohtajista uskoo, että sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta koskeva lainsäädäntö saadaan valmisteltua kesäkuuhun 2017 mennessä, sanoo Kuntaliiton erityisasiantuntija Sini Sallinen.

Yli puolet vastanneista kuntajohtajista kannattaa aluehallinnon uudistuksen valmistelua yhdessä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen kanssa.

 

Kyselyyn vastanneet kuntajohtajat eivät sen sijaan pidä toisen asteen ammatillisen koulutuksen uudistusta kovin tärkeänä.
 
- Neljäkymmentäneljä prosenttia kyselyyn vastanneista kuntajohtajista ei usko, että koulutusreformilla turvattaisiin koulutuksen saatavuus koko maassa, kuvaa Sallinen.

Normipurkuun on pitkä matka – vetoapua kokeiluista

- Lähes puolet kuntajohtajista ei usko, että kuntien tehtäviä ja velvoitteita saadaan vähennettyä yhdellä miljardilla eurolla alkaneella hallituskaudella, toteaa Sini Sallinen.

Normipurkua kyselyyn vastanneet kuntajohtajat pitävät kolmanneksi tärkeimpänä hallitusohjelman kärkihankkeena tarkasteltaessa eniten kympin arvosanoja saaneita hankkeita.

 

- Verrattaessa kuntajohtajien vastausten keskiarvoja, normipurku kiilaa tärkeydessä sote-uudistuksen edelle. Kuntien kustannusten karsiminen on myös keskiarvolla mitattuna tärkeimmäksi arvioitu kärkihanke. Vain neljäsosa vastaajista uskoo, että hallituksen tavoittelemat nettomääräiset toimet vahvistavat julkista taloutta vuoteen 2019 mennessä neljällä miljardilla eurolla.

- Hallitusohjelmaan kirjatulta kokeilukulttuurin edistämiseltä odotetaan paljon. Yhteensä 54 prosenttia vastaajista uskoo, että kokeilukulttuurin edistämisellä kyetään nopeuttamaan reagointia yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisussa, sanoo Sallinen.

Vapaakuntakokeiluun liittyvät mielipiteet jakautuvat kuntajohtajien kesken tasaisesti. Noin kolmannes kuntajohtajista uskoo, että vapaakuntakokeilun kautta tulisi merkittäviä tuloksia normipurkuun.

- Tulos selittyy sillä, että hallitusohjelman kirjaukset vapaakuntakokeilusta ovat kyselyyn vastanneiden mielestä epäselviä. Vielä ei ole selvää, miten normipurku, vapaakuntaohjelma ja kokeilukulttuurin edistäminen kytkeytyvät toisiinsa, Sini Sallinen.

Lisätietoja:
Sini Sallinen, erityisasiantuntija, puh. 050 464 5662 (Yhteydenotot Kuntajohtajapäivien aikaan 26.-27.8. viestintäjohtaja Jari Seppälän p. 050 66743 tai viestintäkoordinaattori Raija Heinon p. 050 623 18 kautta)

Tags