Tiedote, 

Kuntaliitto: kuntien ja itsehallintoalueiden roolit hahmoteltava samanaikaisesti

Kuntien kuulemisella oltava vaikutus uudistuksen eri vaiheissa

(Kuntaliitto tiedottaa 11.11.2015) Kunnat ovat tärkeitä asiantuntijoita itsehallintoalueista kohta käynnistyvällä lausuntokierroksella. Kuntaliitto tähdentää, että lausuntoja annettaessa kunnilla täytyy olla riittävät tiedot tulevaisuuden vastuista ja tehtävistä eri alueilla ja myös kuntien ja itsehallintoalueiden kesken. 

​Kuntaliiton hallitus käsitteli keskiviikkona sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ja tulevaisuuden kunnan vastuita ja korosti kuntien merkittävää asemaa myös tulevien uudistusten jälkeen. Kuntaliitto on asiantuntemuksellaan ja verkostoillaan jatkossa sekä kuntien että itsehallintoalueiden tukena.

Maan hallituksen tuoreiden linjausten pohjalta on vielä paljon avoimia kysymyksiä. Lausuntokierrokselle lähtevän aineiston pitää antaa kunnille riittävästi mahdollisuuksia täysipainoisten lausuntojen antamiseen. Kuntien kuulemiselle on annettava riittävät pohjatiedot, jotta paikallisesti tiedetään, mihin lausunnoissa otetaan kantaa.

Kuntaliitto pitää välttämättömänä, että kuntien kuulemisella on aito vaikutus lopulta tehtäviin päätöksiin kuntien tulevista tehtävistä, itsehallintoalueista, niiden tehtävistä ja rajoista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja tuottamisesta. Liitto korostaa, että on välttämätöntä varmistaa että uudistuksen jälkeen erilaisilla kunnilla ja itsehallinnollisilla alueilla on riittävä rahoitus tehokkaan toiminnan varmistamiseksi, eli jatkossa rahoitusperiaatetta tulee soveltaa sekä kuntiin että alueisiin.

Kuntaliitto kiirehtii parlamentaarisen valmistelun käynnistämistä tulevaisuuden kunnan roolista. Tulevaisuuden kunta on yksi maan hallituksen kärkihankkeista, ja Kuntaliitto on jo käynnistänyt oman valmistelunsa. Samalla kartoitetaan tulevien itsehallintoalueiden ja kuntien työnjakoa ja yhteistyötä erityisesti rajapintoihin jäävien tehtävien osalta.

Lausuntokierrokseen itsehallintoalueista tulisi Kuntaliiton mukaan liittää myös kysymyksiä tulevasta kuntien roolista ja vastuista.

Lisätietoja:  

Hallituksen puheenjohtaja Sirpa Paatero, 050 512 1602
Toimitusjohtaja Jari Koskinen, 044 9764225
Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen, 0400 486 043
Varatoimitusjohtaja Hanna Tainio, 050 567 1624
Sosiaali- ja terveysasioiden johtaja Tarja Myllärinen, 050 596 9866
Lakiasiain johtaja Arto Sulonen, 0400 850 232

Tagit