Tiedote, 

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen Kuntaliiton ja Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kuntaseminaarissa Joensuussa

Kuntien rahoitus soten jälkeen turvattava

(Kuntaliitto tiedottaa 18.11.2015) Kuntien tehtävistä noin puolet siirtyy itsehallinnollisille alueille vuoden 2019 alussa. Samalla on todennäköistä että yli puolet kuntien peruspalvelujen valtionosuuksista ja verotuloista siirretään itsehallinnollisten alueiden rahoittamiseen. Kuntien valtionosuusjärjestelmää on uudistettava samalla kertaa merkittävästi, totesi Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen Joensuussa keskiviikkona.

​- Jäljelle jäävä kuntien valtionosuuksien määrä uhkaa jäädä niin alhaiseksi, ettei se riitä turvaamaan rahoitusperiaatteen toteutumista eikä kuntien keskinäisten olosuhde-, ikärakenne- ja veropohjaerojen tasausta. Vaarana on, että kuntien keskinäiset erot kasvavat entisestään.

Perustuslaista johdettu rahoitusperiaate tarkoittaa käytännössä, että valtion on vastattava siitä että kunnille turvataan riittävät voimavarat niille määrättyjen tehtävien hoitamiseen.

- Kunnille jää järjestettäväksi ja rahoitettavaksi itsehallinnollisten alueiden perustamisen jälkeenkin merkittäviä tehtäviä, kuten varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, sekä tekninen toimi. Myös esimerkiksi ennaltaehkäisevä työ sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä merkitystään nostava elinvoimapolitiikka ovat merkittävässä roolissa, muistutti Kietäväinen.

Kietäväinen korosti, että kuntien ja itsehallinnollisten alueiden keskinäisen tiiviin yhteistyön toimivuus on ratkaisevassa roolissa tulevaisuuden kuntien ja itsehallinnollisten alueiden onnistumisen kannalta.

Lisätietoja
Timo Kietäväinen, p. 0400 486 043

 

Faktaa:

​Kunnille jää järjestettäväksi ja rahoitettavaksi itsehallinnollisten alueiden perustamisen jälkeenkin merkittäviä tehtäviä, kuten

 • varhaiskasvatus, 
 • esi- ja perusopetus, 
 • lukiot ja ammatillinen koulutus, 
 • kulttuuri, 
 • liikunta, 
 • vapaa-aikatoimi, 
 • nuorisotoimi, 
 • asuminen-, kaavoitus- ja maapolitiikka, 
 • vesi- ja viemärilaitokset, 
 • energia, 
 • kadut ja tiet, 
 • liikenne, 
 • jätehuolto, 
 • työllisyyden hoitaminen, 
 • maahanmuuttajien kotouttaminen sekä elinvoimapolitiikka.
Tagit