Tiedote, 

Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen Suurten kaupunkien rahoitusjohdon tapaamisessa 6.8.2015

Kuntien rahoitusvastuu sote-palveluista lopetettava

(Kuntaliitto tiedottaa 6.8.2015) Kuntien rahoitusvastuu sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista on syytä katkaista sote-uudistuksen yhteydessä, esittää Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen.

– Uusille sote-alueille kaavaillaan suorilla vaaleilla valittuja päättäjiä. Siksi ei ole perusteltua, että kunnat rahoittaisivat jatkossa sote-alueiden tuottamia palveluja, joihin niillä ei olisi enää vaikutusmahdollisuuksia, Kietäväinen totesi Suurten kaupunkien rahoitusjohdon tapaamisessa 6.8.2015 Vantaalla.

Kuntien rahoitusvastuun katkaiseminen sote-alueille ei ole yksinkertaista, koska sote-menot ovat selvästi kaikkia valtion kunnille maksamia valtionosuuksia suuremmat. Lisäksi sote-uudistuksen jälkeenkin tarvitaan kuntien valtionosuusjärjestelmää rahoittamaan valtion kunnille määräämien tehtävien kustannuksia sekä tasaamaan kuntien keskinäisiä eroja olosuhteissa, palvelujen kysyntätekijöissä ja verotuloissa.

Kietäväisen mukaan myös sote-alueet tarvitsevat oman valtionosuusjärjestelmän, jolla valtio jakaisi rahoitusvastuuta sote-palvelujen kustannuksista ja jolla tasattaisiin alueiden välisiä eroja. 

– Sote-rahoituksen hajanaisuus on johtanut hoitojen osa-optimointiin, koska kenelläkään ei ole ollut vastuuta hoidon kokonaisuudesta ja hoidettavan tukemisesta kuntoutuksen kautta työelämään tai kotiin. Tätä pitäisi käydä ratkaisemaan tällä kertaa kunnolla, koska se on avain parempaan toiminnan kustannustehokkuuteen, Kietäväinen sanoi.

Hän pitää huolestuttavana, ettei sote-uudistuksen aiempien vaiheiden kustannustarkasteluissa ole riittävästi huomioitu ennen hoitoon pääsyä ja hoidon jälkeen syntyneitä kustannuksia, vaikka ne muodostavat suurimman osan kokonaiskustannuksista. Tämä kävi ilmi kesän alussa valmistuneesta Terveysturva ja sen rahoitus -tutkimuksesta, jonka  toteuttivat FCG Finnish Consulting Group Oy, Itä-Suomen yliopisto sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. FCG on Kuntaliiton omistama yhtiö.

– Sote-uudistus muuttaa merkittävästi kuntien roolia ja tehtäviä. Siksi on tärkeää aloittaa yhteistyössä valtion ja kuntien kanssa valmistelu uudesta kuntakäsityksestä. Kuntien rooli säilyy uudistuksen jälkeenkin vahvana. Kuntien rooli elinvoimapolitiikassa tulee voimistumaan merkittävästi, Kietäväinen arvioi.

 

Lisätietoja:
varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen, p. 0400 486 043 

 

Lisää aiheesta

Tagit