Tiedote, 

Kuntien on syytä varautua maahanmuuttajien vastaanottoon

(Työ- ja elinkeinoministeriö, sisäministeriö ja Kuntaliitto tiedottavat 22.9.2015) 
Ensi vuonna kuntiin muuttaa vähintään 10 000 maahanmuuttajaa. Luku on moninkertainen aiempiin vuosiin verrattuna, mikä johtuu turvapaikanhakijoiden määrän kasvusta. Kuntien on hyvä jo nyt varautua maahanmuuttajien lisääntyvään kuntapaikkojen tarpeeseen. Näin toteavat työ- ja elinkeinoministeriö, sisäministeriö ja Kuntaliitto kunnille 22.9.2015 lähettämässään kirjeessä. 

​Tämän hetken ennusteen mukaan Suomeen saapuu noin 25 000–30 000 turvapaikanhakijaa tänä vuonna. Tämä johtuu lukuisista konflikteista, jotka ovat ajaneet ennennäkemättömän määrän ihmisiä hakemaan turvaa kotiseutunsa ulkopuolelta. Moni hakijoista saa todennäköisesti oleskeluluvan Suomeen. Turvapaikanhakijoiden lisäksi kuntapaikkaa tarvitsevat kiintiöpakolaiset, joita saapuu noin 800 henkilöä vuodessa.

Kun turvapaikkaprosessi päättyy, on tärkeää varmistaa oleskeluluvan saaneille henkilöille kuntapaikka sujuvasti ja nopeasti. Tavoitteena on, että kuntiin muutto on hallittua ja perustuu vapaaehtoisiin, kuntien kanssa etukäteen tehtäviin vastaanottosopimuksiin.

Kunnissa olisi hyvä alkaa suunnitella maahanmuuttajien vastaanottoa jo nyt. On tärkeää, että valtio, kunnat, järjestöt ja muu kansalaisyhteiskunta osallistuvat yhdessä pakolaisten vastaanottoon ja luovat edellytyksiä hyvälle kotoutumiselle.

Valtio tukee kuntia maahanmuuttajien kotouttamisessa

Oleskeluluvan saaneet, kuntaan muuttavat henkilöt ovat kunnan asukkaita ja käyttävät kunnallisia peruspalveluita, kuten kouluja ja sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Tämän lisäksi korostuvat valtion järjestämät TE-hallinnon palvelut ja kotoutumista edistävät palvelut, kuten kielikoulutus ja työllistävät toimenpiteet.

Valtio tukee kuntia taloudellisesti maahanmuuttajien vastaanotossa. Kansainvälistä suojelua saavista henkilöistä maksetaan laskennallista korvausta kunnalle. Lisäksi kunnalle korvataan kulujen mukaan muun muassa eräitä sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia määräajan sekä tulkkaus- ja käännöspalveluja. Valtionosuusjärjestelmässä huomioidaan maahanmuuttajat korotettuina kertoimina kuntien valtionosuuksia määritettäessä. Kuntien on hyvä varautua myös siihen, että kotouttamistyöhön voidaan tarvita myös muuta kunnan rahoitusta. 

Maahanmuuttajien kuntiin ohjaamisesta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö yhdessä ELY-keskusten kanssa. Tällä hetkellä ELY-keskukset tekevät vuosittain sopimuksen noin 1 300 kuntapaikasta. Tämän lisäksi pääosa oleskeluluvan saaneista turvapaikanhakijoista muuttaa kuntiin itsenäisesti.

Kunnille lähetetty kirje ja sen liitteenä oleva materiaali ovat luettavissa TEM:n verkkosivuilla tiedotteen liitteinä.

 

Lisätiedot:

neuvotteleva virkamies Sonja Hämäläinen, TEM, puh. 029 504 7112
neuvotteleva virkamies Sanna Sutter, SM, puh. 029 548 8633
erityisasiantuntija Anu Wikman-Immonen, Suomen Kuntaliitto, puh. 050 5252 874 

 

Lisää aiheesta

Tagit