Tiedote, 

Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen Etelä-Karjalan maakuntatilaisuudessa 28.10.2015

Lisää sitoutumista tehtävien ja velvoitteiden purkuun

Kuntien palveluiden laatu uhkaa heiketä huomattavasti ilman tehtävien ja velvoitteiden karsimista, sanoi Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen Etelä-Karjalan maakuntatilaisuudessa Lappeenrannassa.

​(Kuntaliitto tiedottaa 28.10.2015) Maan hallituksen ohjelmassa on asetettu tavoitteeksi kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen yhdellä miljardilla eurolla vuoden 2019 tasossa. Tavoite on kunnianhimoinen ja perusteltu. Valtiolla on merkittävä vastuu kuntatalouden tervehdyttämisestä, koska ilman viime eduskuntavaalikaudella tehtyjä suuria valtionosuusleikkauksia kuntatalous olisi lähivuodet ylijäämäinen kaikilla mittareilla mitattuna.

- Ilman tehtävien ja velvoitteiden vähentämistä kuntien palveluiden laatu uhkaa heiketä. Tästä on jo nähtävissä esimerkkejä monissa palveluissa ympäri maata. Tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen sekä kuntien tiukentuneen valtion ohjauksen joustavoittaminen ovat keskeisessä roolissa pyrittäessä turvaamaan hyvinvointiyhteiskuntamme ydintehtävien toimivuus. Ilman sitä kuntatalouksien tasapainottaminen on erittäin vaikeaa, toteaa Timo Kietäväinen.

Fokus keskeisimpiin tehtäviin

Tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen ei onnistu muuten kuin keskittymällä keskeisimpiin tehtäviin ja purkamalla niistä epäolennaisempia osia sekä joustavoittamalla kuntien normiohjausta.

- Jos kunnilta pyritään poistamaan pääasiassa kokonaisia tehtäviä, ajaudutaan uudelleen samaan tilanteeseen kuin viime vaalikaudella. Huomio kiinnittyy solariumlaitteiden valvonnan ja nikotiinilaastareiden myyntilupien kaltaisiin äärimmäisen pieniin asioihin, muistuttaa Kietäväinen.

Kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisessä onnistuminen edellyttää Kietäväisen mukaan ministereiden vahvaa sitoutumista ja ohjausta tavoitteen toteuttamiseksi.

- Tehtävien ja velvoitteiden karsiminen edellyttää vahvoja poliittisia arvovalintoja. Niiden tekeminen on poliittisten päätöksentekijöiden vastuulla.

Lisätietoja:
varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen, p. 0400 486 043