Tiedote, 

Oppisopimuskoulutus mahdollisuus myös lukiolaisille ja ylioppilaille

(Kuntaliitto tiedottaa 2.11.2015) Lukion jälkeinen töissä olo voisi oppisopimuskoulutuksena johtaa ammatilliseen tutkintoon, Kuntaliitto ehdottaa.

Kaikki lukiolaiset eivät hae tai eivät pääse korkea-asteen koulutukseen. Ylioppilaille ja lukiolaisille oppisopimuskoulutus on vielä vähän tunnettu ja käytetty mahdollisuus ammatillisen tutkinnon suorittamiseen.

Osa lukion suorittaneista nuorista jää jopa useaksi vuodeksi hakemaan koulutuspaikkaa. Nämä välivuodet koetaan usein ongelmallisiksi. Lukiokoulutuksen suorittaneet nuoret työllistyvät kuitenkin hyvin. Lukion jälkeiset työssäolojaksot voisi hyödyntää oppisopimuskoulutuksen avulla siten, että nuoret suorittaisivat samalla koko ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osia.

– Opiskelijalle oppisopimus on usein oppilaitosmuotoista koulutusta mielekkäämpi ja nopeampi tapa ammattitaidon hankkimiseen, koska suurin osa opiskelusta tapahtuu työpaikalla aidossa työympäristössä, sanoo erityisasiantuntija Lieselotte EskelinenKuntaliitosta.

Oppisopimuskoulutus perustuu aina työsuhteeseen.

– Se on siis palkallista ja näin taloudellisesti kannustavaa. Oppisopimuskoulutuksen aikana nuori saa lisäksi runsaasti työkokemusta opiskelemaltaan ammattialalta, Eskelinen sanoo.

– Mahdollisuudesta hankkia ammatillinen tutkinto oppisopimuskoulutuksella tulee tiedottaa lukiolaisille ja ylioppilaille laaja-alaisesti. Peruskoulussa oppilaanohjaajien, lukiossa opinto-ohjaajien ja koko opetustoimen henkilöstön sekä vanhempien tietoisuuden lisääminen asiasta on tärkeää, hän korostaa.

Lukioiden, työelämän ja oppisopimuskeskusten yhteistyötä tulee kehittää suunnitelmallisesti. Uusiutuvan tuntijaon myötä lukion oppimäärään voidaan hyväksilukea myös työelämäjaksoja muun muassa teemaopintoina.

Myös työnantajat ja yhteiskunta hyötyvät

– Työnantajalle oppisopimuskoulutus on oivallinen tapa rekrytoida ja kouluttaa tarpeitaan vastaavia osaajia alalle. Ylioppilailla on vankka yleissivistys, joten heillä on jo useissa työtehtävissä vaadittavaa kielitaitoa sekä matemaattis-loogisia valmiuksia, Eskelinen sanoo.

Ylioppilaat ovat täysi-ikäisiä, joten nuoria työntekijöitä koskevia lainsäädännön rajoitteita ei sovelleta heihin.

Ammatillisen osaamisen hankkiminen oppisopimuskoulutuksen kautta on myös yhteiskunnalle taloudellista. Oppisopimuskoulutuksen keskimääräinen yksikköhinta on noin 60 % oppilaitosmuotoisen ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhinnasta. Lisäksi nuori saa oppisopimuskoulutuksen ajalta palkkaa, josta hän maksaa veroja. Opiskelijalle ei näin ollen tarvitse maksaa opintorahaa.

Kuntaliiton lukiokoulutuksen järjestäjien verkosto Lukiofoorumi ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien verkosto Areena keskustelivat aiheesta Kuntatalolla 28.10.2015. Sekä lukiokoulutuksen että ammatillisen koulutuksen järjestäjät pitivät hyvänä sitä, että oppisopimuskoulutusta kehitetään ja siitä tiedotetaan joustavana tapana ammatillisen tutkinnon suorittamiseen erityisesti ylioppilaille. Näin voidaan myös aidosti lyhentää työelämään siirtymistä.

Lisätietoja:
lukiokoulutuksen erityisasiantuntija Lieselotte Eskelinen, Kuntaliitto, p. 040 526 9362
opetus- ja kulttuuriyksikön johtaja Terhi Päivärinta, Kuntaliitto, p. 050 590 4796

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntien digiviikko kesäkuussa!

Kuntien digiviikko järjestetään 5.-9.6. Digiviikon tavoitteena on nostaa digitalisaatioon liittyviä kysymyksiä laajempaan keskusteluun erityisesti kuntanäkökulmasta sekä tulosten että haasteiden kautta.

Tutustu digiviikon ohjelmaan!

Siniset kikkareet

Uudistuvat, erilaistuvat ja elinvoimaiset kunnat: tutustu Kuntaliiton ehdotuksiin hallitusohjelmakirjauksiksi

Eduskuntavaalit ovat myös kuntavaalit. Kokosimme kuntakentän 13 kärkitavoitetta kevään hallitusohjelmaneuvotteluihin.

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiin.