Tiedote, 

Perustuslakivaliokunnan sote-lausunto antaa vahvan pohjan jatkovalmistelulle

(Kuntaliitto tiedottaa 19.2.2015) Kuntaliitto pitää perustuslakivaliokunnan lausuntoa sote-järjestämislaista selkeänä ja hyvänä viitoituksena jatkovalmisteluun. Kuntaliiton ja kuntien lausunnoissa on korostettu demokraattista hallintoa ja rahoituksen oikeudenmukaisuutta.

Kuntaliitto yhtyy valiokunnan näkemykseen, että asian jatkovalmistelu on perustelluinta jättää valtioneuvoston ja mahdollisesti myös laajapohjaisen parlamentaarisen elimen tehtäväksi. Tällöin on myös kuntia kuultava uudelleen, kuten valiokunta toteaa.

Lakiesityksen sisältämä rahoitusmalli on nyt todettu perustuslain vastaiseksi. Valiokunnan lausunnossa kiinnitetään huomiota myös kunnille jäävien tehtävien rahoitukseen ja sitä kautta muun muassa sivistyksellisten perusoikeuksien toteutumiseen. Kunnille on turvattava mahdollisuudet vastuulleen jäävien palveluiden järjestämiseen.

Hallintomalli ja rahoitus muodostavat kokonaisuuden, joita ei voi ratkaista erikseen. Kansalaisten perusoikeudet, kunnallinen itsehallinto ja palvelujen rahoituksen mahdollisuudet on turvattava yhtaikaa.

Liitto painottaa uudistusten tarpeellisuutta. Tulevan lain pitää tyydyttävästi täyttää hankkeen alkuperäiset tavoitteet: peruspalvelujen vahvistaminen, sosiaali- ja terveyspalvelujen saumaton yhteistyö, perus- ja erityistason välinen toimivuus sekä palvelujen vaikuttavuus ja tehokas tuottaminen.

Lisätietoja:

Arto Sulonen, lakiasioiden johtaja, p. 0400 850 232

 

Lisää aiheesta