Tiedote, 

Kuntaliiton toimitusjohtaja Jari Koskinen Kanta-Hämeen kuntapäivässä 29.10.2015

Sote-alueille rakennettava aito itsehallinto

(Kuntaliitto tiedottaa 29.10.2015) Sosiaali- ja terveydenhuollon ympärille perustettavien alueiden itsehallinnon pitää olla aitoa, pääsääntöisesti samoin periaattein kuin nyt kunnallinen itsehallinto toimii. Kuntaliitto tukee tulevien itsehallintoalueiden verotusoikeutta siirtymäajan jälkeen. Kuntaliitto korostaa, että alueille tarvitaan valtionosuusjärjestelmä, joka ottaa huomioon alueiden erilaiset olosuhteet, palvelutarpeet ja veropohjan. 

Liiton toimitusjohtaja Jari Koskinen toi torstaina Kanta-Hämeen kuntapäättäjille tuoreet terveiset Kuntaliiton hallituksen työvaliokunnasta, joka aamulla käsitteli sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen etenemistä.

- Ensi vaiheessa sote-palvelujen järjestämisvastuun ohella itsehallintoalueille pitäisi antaa palo- ja pelastustoimen vastuu sekä maakuntaliittojen nykyiset tehtävät. Myös valtion aluehallinnon tehtävien siirtoa tulee selvittää tavoitteena selkeä, nykyistä tehokkaammin toimiva julkinen aluehallinto, Koskinen viestitti.

Kuntaiitto pitää järkevänä, että itsehallintoalueiden toimiala on aluksi rajattu, mutta laajenee myöhemmin - kuitenkin niin, että päällekkäisyydet kuntien yleisen toimialan kanssa vältetään.

- Itsehallintoon kuuluu vaaleihin perustuva oma päätösvalta. Järjestämisvastuun ohella itsehallintoalueilla tulee olla myös valta päättää, miten palveluita tuotetaan. Itsehallintoalueiden tehtävät on säädettävä lailla kuten nykyisin kuntien tehtävät. Samoin pitää soveltaa rahoitusperiaatetta: valtio turvaa niiden palvelujen rahoituksen, jotka se lailla säätää hoidettavaksi.

Itsehallintoalueiden verotusoikeus tuo suuren muutoksen julkisen sektorin rahoitukseen. 

- Ennen kuin verotusoikeus saadaan järjestettyä, valtion tulee vastata itsehallintoalueiden alijäämien kattamisesta sekä turvata vieraan pääoman saaminen valtion takauksilla. Siirtymäkauden rahoitusmalli on suunniteltava pikaisesti, ja siinä pitää huomioida myös kuntiin jäävien tehtävien rahoitus ja erilaiset kunnat ja alueet.

Koskinen muistutti hallitusohjelman kirjauksesta, että kokonaisveroaste ei saa nousta uudistuksen myötä. Kuntien tulevat tehtävät pitää kuitenkin turvata riittävällä kuntaverotuksen tasolla. Kiinteistöveron Kuntaliitto jättäisi edelleen kunnille.

Itsehallintoalueiden käyttöön siirtyvien kiinteistöjen ja muun omaisuuden siirto pitää selvittää ja toteuttaa riittävän siirtymäajan turvin. Kuntaliitto suosittaa, että kunnat pidättäytyisivät tässä vaiheessa sote-toimialaa koskevista ulkoistuksista, pitkävaikutteisista hankinta- ja vuokrasopimuksista sekä muista kuin välttämättömistä investoinneista.

Kuntaliiton käynnistämä ohjelma määrittelee tulevaisuuden kuntien roolin alueen elinvoiman ja asukkaiden elämän tukena. Samalla selvitetään itsehallintoalueiden ja kuntien tehtävien työnjakoa ja yhteistyötä.

 

Lisätietoja: 

Toimitusjohtaja Jari Koskinen, 044 9764225

Tagit