Tiedote, 

Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen pienkuntaseminaarissa Nakkilassa 19.3.2015

Sote-uudistus valmisteltava kunnolla

- Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen ei onnistu, jos se valmistellaan erillään kaikesta muusta hallinnon uudistustyöstä eikä sen yhteydessä kuulla kuntia, sanoi Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen torstaina Nakkilassa. 

Kuntaliiton pienkuntaseminaarissa puhunut Kietäväinen totesi, että kaatuneen esityksen valmistelun kiireessä unohtuivat monet olennaiset asiat, mm. kuntien kunnolla kuuleminen, kunnon taloudellisten vaikutusarvioiden laatiminen mukaan luettuna palkkaharmonisoinnin vaikutusten ja eläkekustannusten selvittäminen sekä kytkennät kuntien kasvaneeseen työttömien aktivointivastuuseen ja työvoiman palvelukeskuksiin.

- Epäonnistuneesta sote-uudistuksesta tulisi oppia se, että suurta uudistusta tehtäessä liika kiire on pahasta. Lähiaikoina julkistettava soten monikanavarahoitusta valmistelleen työryhmän esitykset jatkokehiteltyinä on syytä sisällyttää uudistukseen. Uudistusesitys kaipaa muutenkin korjaamista, joten uudistuksen loppuun saattaminen ole mikään läpihuutojuttu eduskuntavaalien jälkeen.

- Selkeäksi tavoitteeksi on asetettava tehokkaampi ja vaikuttavampi toimintamalli, Kietäväinen sanoi.

Kuntaliitto on esittänyt, että uuden eduskuntakauden alussa tulisi asettaa parlamentaarinen toimielin valmistelemaan julkisen hallintomme rakenneuudistusten iso kuva. Tuon työn pohjalta olisi helpompaa uudistaa sote-järjestelmä ja hakea kunnille uudistunut rooli sekä linjata yksityiskohtaisemmin millaisen aluehallinnon tarvitsemme.

- Sote-uudistuksen eduskuntakäsittelyn perusteella vaikuttaa ilmeiseltä, että jatkossa suuri osa sote-palvelujen järjestämisvastuusta ja tuotantovastuusta siirtyy ylikunnalliseksi toiminnaksi. Tarvitaanko maassamme muista maista poiketen kaikkien sote-palveluiden integraatiota vai olisiko järkevää jättää osa sosiaalipalveluista kuntiin, olisi myös syytä harkita uudelleen, Kietäväinen sanoi.

 

Lisätietoja: 

Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen, 0400 486 043