Tiedote, 

Selvitys:

Taloustilanne ja leikkauspaineet heijastuvat huolena nuorisotyön tulevaisuusodotuksiin

(Kuntaliitto ja Allianssi ry tiedottavat 8.10.2015) Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2015 -selvitys kertoo nuorisotyön rahoituksen vähentyneen kolmanneksessa kunnista ja lähes 40 prosenttia uskoo rahoituksen laskevan seuraavan viiden vuoden aikana. Nuorisotyön arvostus jatkaa kasvuaan ja nuorisotyö on muuttunut yhä vaativammaksi. Tiedot käyvät ilmi Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n ja Suomen Kuntaliiton kuudetta kertaa tekemästä selvityksestä, joka julkaistiin Nuorisotyön Tulevaisuusfoorumissa Oulussa 7.10.


Kyselyyn vastasi 191 kuntien nuorisopalveluiden edustajaa eli 63 % Suomen kunnista. Edellisen kerran selvitys tehtiin vuonna 2013.

Kuntien ja valtiontalouden tilanne sekä leikkauspaineet heijastuvat huolena kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotuksiin.

- Nuorisotyö on muutoksessa. Nuorisotyön uudet työmuodot ovat vaikuttaneet työtapoihin ja resursseihin. Etsivän työn laajennuttua nuorisotyön henkilöstö on viimeisen viiden vuoden aikana kasvanut yli puolessa vastanneista kunnista ja nuoret ovat saaneet tarvitsemaansa tukea. Nyt valtio on karsimassa etsivän työn rahoitusta ja monessa kunnassa myös ennaltaehkäisevään nuoriso-yöhön kohdistuu leikkauspaineita. Aiempi tulevaisuuden odotuksiin liittynyt optimismi on vaihtunut epäilykseen, toteaa Allianssin puheenjohtaja Eero Rämö.

Hallitusohjelman liitteisiin kirjattu kuntien tehtävien harkinnanvaraistaminen vaikutti yli puolella vastaajista odotuksiin nuorisotyön arvostuksen ja resurssien kehityksestä. Uusi hallitusohjelma huolestuttaa viranhaltijoita paitsi nuorisotyön tulevaisuuden vuoksi, myös kokonaisvaltaisesti nuorten hyvinvoinnin edellytysten kannalta.

- Nuorisotyön koetaan muuttuneet entistä vaativammaksi. Nuorisotyön viranhaltijoiden oma arvostus nuorisotyötä kohtaan sekä heidän kokemansa kunnan viranhaltijoiden arvostus on edelleen kasvusuunnassa. Vaikka arvostuksen kasvu on hidastunut ja joissakin kunnissa jopa pysähtynyt, edelleen 76 prosenttia vastaajista kokee nuorisotyön merkityksen kasvaneen viimeisen viiden vuoden aikana, Kuntaliiton erityisasiantuntija Kari Sjöholm toteaa.

Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2015 on ladattavissa osoitteessa www.alli.fi/knt.

Lisätietoja:

puheenjohtaja Eero Rämö, Allianssi, p. 040 539 2737

johtaja Reija Salovaara, Allianssi, p. 040 508 8249

erityisasiantuntija Kari Sjöholm, Kuntaliitto, p. 0500 750 721

Tagit