Tiedote, 

Toisen asteen rahoitus- ja rakennepaketti vaatii kokonaisuudessaan uuden valmistelun

(Kuntaliitto tiedottaa 11.3.2015) Toisen asteen koulutusta koskeva järjestämislaki raukesi eduskunnassa alkuviikosta. Tämän lisäksi rahoitusta koskevasta esityksestä tehdään eduskunnassa päätös vielä tällä viikolla. Perustuslakivaliokunta on antanut rahoituslakiesityksestä kriittisen lausunnon.

- Alkuperäisestä kokonaisuudesta eduskunnan käsiteltäväksi jäljelle jäi toisen asteen rahoituslaki. Kuntaliiton näkemyksen mukaan nämä lait muodostavat kuitenkin kokonaisuuden, jossa lait ovat niin toisistaan riippuvaisia, että pelkästään toisen osan toteuttaminen on mahdotonta. Näin ollen myöskään toisen asteen koulutusta koskevaa rahoituslakia ei tulisi hyväksyä eduskunnassa, sanoo Kuntaliiton opetus- ja kulttuuriyksikön johtaja Terhi Päivärinta.

Rakennelakiesityksen tavoitteena oli 69 miljoonan euron säästöt järjestäjäverkon uudistuksilla. Tämä olisi toteutettu uusimalla kaikki toisen asteen koulutuksen järjestämisluvat. Kokonaisuudessaan rakenne- ja rahoituslakipaketilla oli tarkoitus saada aikaan 247 miljoonan euron julkisen talouden säästöt.

- Kuntaliitto pitää lukio- ja ammatillisen koulutuksen rakenteellista uudistusta tärkeänä ikäluokkakehityksen ja julkisen taloudellisen tilanteen takia. Esitämmekin siksi, että tässä tilanteessa tuleva uusi hallitus käynnistää toisen asteen rahoituksen ja rakenteiden kokonaisuudistuksen. Valmistelutyö tulee tehdä huolellisesti ja kokonaisvaltaisesti tiiviissä yhteistyössä kuntien kanssa, ja uudistus tulee toteuttaa kuntaperusteisesti. Tavoitteena tulee olla toimiva koulutusjärjestelmä, joka turvaa koulutuksen riittävän saavutettavuuden koko maassa, korostaa Päivärinta.

Kunnat vastaavat lukio- ja ammatillisen peruskoulutuksen rahoituksesta yli 70 prosentin osuudella. Lisäksi toisen asteen koulutus on pääsääntöisesti kuntien joko yksin tai yhteistyössä toisten kuntien kanssa järjestämää. Myös tehtävien uudistustoimenpiteiden kokonaisvaikutusten arviointiin tulee kiinnittää erityistä huomiota lakiesitysten valmistelutyössä.

- Kunnissa ja alueilla on jo tehty ja ollaan tekemässä hyvää työtä järjestämisverkon kehittämiseksi vastaamaan alueen koulutustarpeita kokonaisuudessaan. Monilla alueilla aloitettu tarpeellinen uudistustyö viedään näillä näkymin päätökseen, vaikka lait raukeaisivatkin, sanoo Päivärinta.

Lisätietoja:
Terhi Päivärinta, johtaja, opetus ja kulttuuri, p. 050 590 4796
Maarit Kallio-Savela, ammatillisen koulutuksen erityisasiantuntija, p. 050 437 0045
Lieselotte Eskelinen, lukiokoulutuksen erityisasiantuntija, p. 040 526 9362