Tiedote, 

Kuntien sivistystoimen johtajat:​​​​​​​

Turvapaikanhakijoiden kielenopetukseen lisää vapaaehtoisia

(Kuntaliitto tiedottaa 25.9.2015) Vapaaehtoistyönä tehtävää turvapaikkahakijoiden kielenopetusta pitää laajentaa koko maahan, esittää Kuntaliiton sivistystoimen toimialajohtajien verkosto. Verkosto toivoo, että Opetushallitus ryhtyy toimenpiteisiin asian edistämiseksi.

​Verkosto on huolissaan turvapaikanhakijoiden ja turvapaikan saaneiden suomen kielen opetuksen järjestämisestä.

– Esimerkiksi Oulussa on saatu erittäin hyviä kokemuksia vapaaehtoistyönä järjestettävästä kielenopetuksesta. Noin 20 vapaaehtoista opettajaa on ilmoittautunut järjestämään opetusta vastaanottokeskuksessa ja hätämajoitusyksiköissä, kertoo kehittämispäällikkö Juha Karvonen Kuntaliitosta.

Lisäksi verkosto esittää, että Opetushallitus ryhtyisi viipymättä kokoamaan suomen kielen opetuksen tukisivustoa. Sivusto tukisi vapaaehtoistyönä tapahtuvaa opetusta, ja se koottaisiin avoimen datan periaatteella jo olemassa olevista oppimateriaaleista.

– Vapaaehtoiset opettajat pitävät ongelmana sitä, ettei käytettävissä ole valmista opetusmateriaalia. Huomattava osa heidän ajastaan menee opetusmateriaalien tekemiseen, vaikka aika pitäisi ensisijaisesti käyttää varsinaiseen kielenopetukseen, Karvonen sanoo.

– Tukisivuston pitää olla avoin ja maksuton, ja sen tulee olla kaikkien käytössä vapaaehtoista suomen ja ruotsin opetusta varten.

Kuntaliiton sivistystoimen toimialajohtajien verkosto antoi esityksensä opetus- ja kulttuuriministeriölle ja edelleen Opetushallitukselle torstaina 24. syyskuuta.

Turvapaikkaa hakevilla lapsilla oikeus esi- ja perusopetukseen

Turvapaikkaa hakevilla ja turvapaikan saaneilla lapsilla on oikeus esi- ja perusopetukseen kuten muillakin lapsilla. Kunnilla on lain mukaan velvollisuus järjestää esi- ja perusopetusta kaikille kunnan alueella asuville lapsille, vaikka turvapaikkaa ei olisi vielä myönnetty.

Kunta voi omalla päätöksellään järjestää myös perusopetukseen valmistavaa opetusta. Sen järjestämiseen kunnalla ei kuitenkaan ole lakiin perustuvaa velvollisuutta.

– Valmistava opetus on kuitenkin lähes aina välttämätöntä, jotta turvapaikanhakijalapsi saisi riittävät edellytykset osallistua varsinaiseen perusopetukseen, Karvonen sanoo.

Lisätietoja:

Sivistystoimen toimialajohtajien verkoston puheenjohtaja Ritva Viljanen, p. 09 3103 6020 
kehittämispäällikkö Juha Karvonen, Kuntaliitto, p. 050 522 0839
opetus- ja kulttuuriasioiden johtaja Terhi Päivärinta, Kuntaliitto, p. 050 590 4796

Tags