Tiedote, 

Kuntaliiton ja Päijät-Hämeen maakuntatilaisuus, Lahti 16.9.2015

Työttömien aktivointi uudistettava

(Kuntaliitto tiedottaa 16.9.2015) Työttömien, erityisesti pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut huolestuttavasti. Kuntien vastuita vaikeammin työllistyvien aktivoinnissa on lisätty tämän vuoden alusta. Sen sijaan kunnille ei ole annettu välineitä eikä resursseja työttömien aktivointiin. 

​– Kuntien osuus yli 300 vuorokautta työmarkkinatuella olleiden työmarkkinatukimenoista on kasvamassa huolestuttavan nopeasti. Tämä on kunnissa nopeimmin kasvava menoerä tänä vuonna, totesi Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen Päijät-Hämeen maakuntatilaisuudessa Lahdessa.

– Nykyinen tilanne, jossa pitkäaikaistyöttömien määrä kasvaa nopeasti, kertoo toisaalta heikosta työmarkkinatilanteesta mutta myös siitä, että nykyinen järjestelmä ei toimi, Kietäväinen arvioi.

Kuntaliitto on esittänyt, että tässä tilanteessa on kokeiltava uusia vaikuttavampia työttömien aktivointikeinoja ja että tästä järjestetään mahdollisimman pian kuntakokeilu, jossa kokeillaan myös poikkeuksia voimassa olevaan lainsäädäntöön.

– Se olisi luonteva jatko nyt päättymässä olevalle työllisyyden kuntakokeilulle, josta saatiin ulkopuolisten arvioitsijoiden mukaan hyviä tuloksia. Suuri joukko kuntia on ilmoittanut olevansa halukkaita kokeilemaan mallia, jossa työvoima- ja elinkeinotoimiston kaikki vaikeammin työllistyvien palvelut, niihin varatut voimavarat ja toimivalta siirretään kunnille.

– Työttömien aktivoinnin uusien mallien kokeilu tulee valmistella ja käynnistää mahdollisimman nopeasti. Kokeilun tulosten perusteella tulee tavoitella muutosta vaikeasti työllistyvien aktivointiin vielä tällä eduskuntavaalikaudella, esitti Kietäväinen. – Tarvittavat muutokset ovat niin huomattavia, että niitä on kokeiltava ennen järjestelmän muutosta, hän arvioi.

Lisätietoja: 
Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen, 0400 486 043 

Tagit